Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 235236237238239240241242243244245 ... 248
następne

Piotr Smiatek; Andrzej Wolff
Badanie i modelowanie złożonych reakcji chemicznych i reaktorów w układach heterogenicznych. Analiza wrażliwości: porównanie pakietów LSODE i ODESSA na przykładzie wybranych modeli kinetycznych
typ: niepublikowana praca
Robert Grzywacz
Badania nad wpływem warunków procesowych na dynamikę reaktorów krakingu w złożu fluidalnym
typ: niepublikowana praca
Włodzimierz Ciesielczyk; Krzysztof Kupiec; Jan Żądło
Analiza i modelowanie procesów adsorpcji i suszenia
typ: niepublikowana praca
Andrzej Laszuk
Analiza energetyczna procesu odbioru ciepła z trójfazowego złoża fluidalnego
typ: niepublikowana praca
Stefan Kurek
Aktywacja katalizatora redoksowego w wyniku przeniesienia elektronu z fotowzbudzonej porfiryny
typ: niepublikowana praca
Bogusława Kwiatkowska-Baster
Obiekty i zespoły architektoniczne starożytnego Rzymu w tkance miasta nowożytnego i współczesnej metropolii
typ: niepublikowana praca
Maciej Budkiewicz; Tadeusz Kawiak
Związki składu mineralnego i promieniotwórczości naturalnej ceramicznych surowców budowlanych
typ: niepublikowana praca
Mieczysław Wacławski
Własności hydrogeologiczne karpackich utworów fliszowych
typ: niepublikowana praca
Leszek Zielina
Warunki pozyskiwania i sposób interpretacji wyników geodezyjnych badań dla oceny stateczności i prognozowania przebiegu deformacji budowli wodnych
typ: niepublikowana praca
Maria Broniatowska
Sprężysto-plastyczna analiza naprężeń i deformacji podłoża wzmocnionego kolumnami kamiennymi
typ: niepublikowana praca
Leon Kubas
Pomiar wychyleń i drgań lin odciągowych masztów anten telewizyjnych i radiowych metodą fotogrametrii filmowej
typ: niepublikowana praca
Maria Plewa; Krystyna Sroka
Pole strumienia cieplnego Ziemi w obszarze Polski
typ: niepublikowana praca
Jerzy Banaś; Jerzy Kurbiel; Anna Lach; Stanisław Rybicki; Aleksandra Wisz; Krystyna Żeglin
Optymalizacja procesu biologicznego usuwania związków azotu i fosforu w warunkach eksploatacyjnych dla ścieków miejskich z niedoborem substancji organicznych
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Piasek
Numeryczna automatyzacja systemów obliczeń dla celów przemieszczeń mas ziemnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego
typ: niepublikowana praca
Edward Motak; Adam Sala; Adam Wierzba; Zdzisław Żmudziński
Nowe technologie fundamentowania i wzmacniania posadowienia w trudnych warunkach geotechnicznych
typ: niepublikowana praca
Adam Sala
Nowe technologie fundamentowania i wzmacniania fundamentów w trudnych warunkach geotechnicznych
typ: niepublikowana praca
Leszek Sanecki
Niektóre aspekty posadowienia budowli na gruntach słabych
typ: niepublikowana praca
Krystyna Sroka
Modelowanie geotermiczne wybranych regionów Polski
typ: niepublikowana praca
Andrzej Frybes
Mikrostruktura oraz właściwości fizyczne gruntów antropogenicznych i ich wpływ na parametry geotechniczne
typ: niepublikowana praca
Jerzy Billewicz
Gospodarka gruntami w strefach przybrzeżnych zbiorników wodnych
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 235236237238239240241242243244245 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/