Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 233234235236237238239240241242243 ... 248
następne

Jan Bochenek
Cosine operator functions and condition (f)
typ: niepublikowana praca
Alicja Pieniążek
Contact problem for three curvilinear lagers
typ: niepublikowana praca
Konstanty Holly; Margareta Wiciak
Compactness method applied to an abstract nonlinear equation
typ: niepublikowana praca
Włodzimierz Jelonek
A certain characterization of affine ruled surfaces
typ: niepublikowana praca
Artur Piękosz
Basic definions and properties of topological branched coverings
typ: niepublikowana praca
Lidia Skóra
Asymptotyczne zachowanie się rozwiązań układów równań różniczkowo-funkcyjnych typu parabolicznego w dowolnych obszarach
typ: niepublikowana praca
Emanuel Kapustka; Monika Kozak; Teresa Winiarska
Analiza funkcjonalna
typ: niepublikowana praca
Antonina Listwan; Tadeusz Młynarski; Witold Trzaska
Zastosowanie analitycznych metod analizy i syntezy mechanizmów maszyn roboczych i pojazdów
typ: niepublikowana praca
Kazimierz Szewczyk
Modelowanie konstrukcji i napędów maszyn roboczych
typ: niepublikowana praca
Stanisław Michałowski
Metody projektowania aktywnych układów wibroizolacji
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Adamczyk
Inteligentny wieloczujnikowy system monitorowania stanu narzędzi wiertarskich
typ: niepublikowana praca
Kazimierz Szewczyk
Badania teoretyczno-doświadczalne napędów maszyn roboczych i manipulatorów
typ: niepublikowana praca
Wiesław Cichocki; Andrzej Garbacik; Edward Lisowski; Janusz Pobędza; Kazimierz Szewczyk
Badania teoretyczno-doświadczalne nad nowoczesnymi układami napędu i sterowania hydraulicznego
typ: niepublikowana praca
Grzegorz Tora
Analiza mechanizmów przestrzennych typu platforma sferyczna
typ: niepublikowana praca
Stanisław Węglarczyk
Zastosowanie generowanej dystrybuanty empirycznej do otrzymania wartości krytycznych testu zgodności Kolmogorowa w przypadku parametrów estymowanych
typ: niepublikowana praca
Wiesław Gądek; Piotr Łabuda; Beniamin Więzik
Wyznaczanie parametrów matematycznych modeli procesów hydrologicznych w zlewni górskiej
typ: niepublikowana praca
Adam Jarząbek; Adam Kisiel
Wskazania dotyczące lokalizacji, czasu pracy i rozwiązań konstrukcyjnych niewielkich zbiorników wodnych, eliminatorów związków pokarmowych
typ: niepublikowana praca
Stanisław Rybicki
Usuwanie związków fosforu ze ścieków w procesie odnowy wody ze ścieków miejskich
typ: niepublikowana praca
Włodzimierz Banach
Symulacyjno-prognostyczny model dopływu do zbiornika retencyjnego
typ: niepublikowana praca
Bolesław Osuch; Andrzej Partyka; Barbara Ratomska; Mieczysław Wacławski
Susza hydrologiczna
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 233234235236237238239240241242243 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/