Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 237238239240241242243244245246247
następne

Zbigniew Porada
Charakterystyki dynamiczne wieloelementowych optoelektronicznych układów PC-EL
typ: niepublikowana praca
Ireneusz Chrabąszcz; Janusz Prusak; Waldemar Zając; Stanisław Zbroja
Zakłócenia elektromagnetyczne wywoływane przez przekształtniki statyczne w trakcji elektrycznej
typ: niepublikowana praca
Jerzy Mikulik; Tadeusz Sobczyk
Wspomagane komputerowo obliczanie charakterystyk szybkich silników liniowych z uzwojoną częścią wtórną
typ: niepublikowana praca
Witold Mazgaj
Opracowanie i wykonanie stanowiska badawczego do rejestracji rozkładu pola magnetycznego w szczelinie maszyny prądu stałego
typ: niepublikowana praca
Adam Jagiełło; Jerzy Mikulik; Roman Nawara; Janusz Petryna; Tadeusz Sobczyk; Adam Warzecha; Tomasz Węgiel
Modelowanie matematyczne maszyn elektrycznych dla potrzeb ich konstrukcji, sterowania i diagnostyki
typ: niepublikowana praca
Wiesław Jakubas; Bogdan Rokita
Mikroprocesorowy system sterowania ruchem pojazdów szynowych dla stacji przemysłowych
typ: niepublikowana praca
Bogdan Rokita
Indukcyjny obwód torowy
typ: niepublikowana praca
Piotr Drozdowski
Budowa i badania laboratoryjne 9-cio fazowego falownika napięcia przeznaczonego do zasilania silnika indukcyjnego wielofazowego
typ: niepublikowana praca
Marek Rejmer; Krzysztof Wincencik
Analiza wpływu jednofazowego zwarcia linii SN z siecią trakcyjną 3KV na poziom zakłóceń w obwodach telekomunikacyjnych
typ: niepublikowana praca
Witold Mazgaj
Analiza stanów dynamicznych silnika prądu stałego z magnesami trwałymi
typ: niepublikowana praca
Joanna Żyra
Wybrane problemy komunikacji społecznej w zarządzaniu
typ: niepublikowana praca
Barbara Karcz
Rola banków w działalności finansowej przedsiębiorstwa
typ: niepublikowana praca
Urszula Kukuła
Marketingowa koncepcja przedsiębiorstwa
typ: niepublikowana praca
Dorota Probucka
Etyczne aspekty strategii działań w warunkach ryzyka
typ: niepublikowana praca
Mariusz Dudek; Andrzej Rudnicki
Związek między strukturą a funkcją sieci ulic miasta
typ: niepublikowana praca
Piotr Roznial
Wykonanie międzyrejonowych macierzy czasów przesiadek oraz więźby ruchu dla Krakowa
typ: niepublikowana praca
Marian Kurowski; Andrzej Rudnicki
Usprawnianie funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej
typ: niepublikowana praca
Włodzimierz Czyczuła; Maciej Jamka; Juliusz Sołkowski
Teoretyczna i empiryczna analiza stanu toru bezstykowego
typ: niepublikowana praca
Jerzy Bieńkowicz; Janusz Chodur; Marian Tracz
Studium ruchowe i koncepcja rozwiązania skrzyżowania ulic Nowotarska-Kasprowicza-Chramcówki w Zakopanem
typ: niepublikowana praca
Wanda Grzybowska; Jerzy Salamon
Odkształcalność warstw mieszanek mineralno-asfaltowych
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 237238239240241242243244245246247
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/