Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 240241242243244245246247248
następne

Janina Banak-Tabkowska; Anna Tomaszkiewicz-Potępa
Badanie frakcji maltenów metodą chromatografii różnicowej
typ: niepublikowana praca
Gabriela Zadrożna
Badania własności fizykochemicznych centrów kwasowych i grup alkoksylowych w zeolitach
typ: niepublikowana praca
Zdzisław Borowiec; Mieczysław Chmura; Wanda Kurek; Krystyna Porzycka-Semczuk
Badania w zakresie chemii i technologii paliw, olejów smarowych i dodatków
typ: niepublikowana praca
Dariusz Bogdał; Ryszard Chrząszcz; Paweł Gurtat; Jan Pielichowski; Aleksander Prociak; Adam Wojciechowski
Badania nad wykorzystaniem katalizy międzyfazowej w syntezie organicznej oraz modyfikacja wybranych polimerów
typ: niepublikowana praca
Andrzej Barański; Elżbieta Cholewka; Maria Grzegorzek; Teresa Kowalska; Piotr Kowalski; Krystyna Nowak; Barbara Szpakiewicz; Marcin Tyrka; Marian Woźniak
Badania nad wybranymi reakcjami substytucji związków aromatycznych. Reakcje [2+3]cykloaddycji azydków z nitroalkenami
typ: niepublikowana praca
Maria Grzegorzek; Katarzyna Mitka; Marian Woźniak
Badania nad syntezą tiofenyloindandionów. Reakcje elektro- i nukleofilowej substytucji związków hetero- i karbocyklicznych oraz zastosowanie obliczeń kwanto-chemicznych do oceny ich reaktywności
typ: niepublikowana praca
Jadwiga Zuber; Zbigniew Żurek
Badania fazowe materiałów proszkowych pochodzących z otrzymania nawozów mineralnych
typ: niepublikowana praca
Jan Rakoczy; Otmar Vogt
Badania aktywności ciekłych stopów metali w procesach odwodornienia
typ: niepublikowana praca
Lech Bukowski
Zautomatyzowane systemy zarządzania jakością
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Kokosiński; Tomasz Socha
Zastosowanie procesów równoległych w układach realizujących funkcje sztucznej inteligencji
typ: niepublikowana praca
Jerzy Feliks
Wstępne prace nad algorytmizacją procesów sterowania dla przeprowadzenia badań dynamiki automatów i mechanizmów precyzyjnych w warunkach niepewności wewnętrznej i zakłóceń zewnętrznych
typ: niepublikowana praca
Piotr Zabawa
Systemy wizyjne dla identyfikacji trójwymiarowej przestrzeni w środowisku pracy robota
typ: niepublikowana praca
Piotr Kulczycki
Statystyczne wykrywanie i prognozowanie awarii w urządzeniach technicznych
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Kokosiński; Tomasz Socha
Rozwój bazy doświadczalnej dla prac nad wykorzystaniem procesorów asocjacyjnych w sztucznej inteligencji
typ: niepublikowana praca
Andrzej Englot; Władysław Hejmo; Jacenty Kloch; Marek Kosiorowski; Andrzej Kulig; Dariusz Pitala; Andrzej Szewczyk; Adam Unarski
Modułowy system komputerowego sterowania i automatycznej kontroli procesów chłodniczych przy składowaniu i przetwórstwie w przemyśle rolno-spożywczym
typ: niepublikowana praca
Jerzy Feliks; Andrzej Pizoń; Bogusław Witek
Mikrokomputerowo regulowane obrotowe napędy hydrauliczne
typ: niepublikowana praca
Andrzej Kulig
Badanie dynamiki obrotowego połączenia członów manipulatora przy niepewnościach wewnętrznych i obecności zakłóceń zewnętrznych
typ: niepublikowana praca
Władysław Hejmo
Badania nad implementacją algorytmów czasowooptymalnych w systemach sterowania za pomocą mikrokontrolerów
typ: niepublikowana praca
Krzysztof Schiff
Analiza technik komunikacyjnych pomiędzy procesorami równoległymi
typ: niepublikowana praca
Dorota Grudniewicz
Zapis krajobrazu otwartego. Opracowanie wzoru karty katalogowej do zapisu zadrzewień w krajobrazie wsi
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 240241242243244245246247248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/