Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 241242243244245246247248
następne

Katarzyna Fabijanowska; Anna Mitkowska; Marek Siewniak; Dorota Uruska-Suszek; Agata Zachariasz
Zapis i kształtowanie krajobrazu ogrodów, parków i terenów zielonych
typ: niepublikowana praca
Roman Marcinek; Zbigniew Myczkowski
Tyniec. Ogrody opactwa oo. Benedyktynów
typ: niepublikowana praca
Katarzyna Fabijanowska; Anna Mitkowska; Dorota Uruska-Suszek; Jolanta Więckowska; Agata Zachariasz
Teoria kompozycji i rewaloryzacji ogrodów i parków zabytkowych
typ: niepublikowana praca
Aleksander Bohm; Izabela Sikora
Skuteczność kształtowania krajobrazu miejskiego
typ: niepublikowana praca
Mirosław Holewiński
Rozwój przestrzenny miasta Kraków w świetle pierwszych planów budowy twierdzy Kraków
typ: niepublikowana praca
Krzysztof Wielgus
Rola lotnisk historycznych w kształtowaniu krajobrazu. Stan badań, źródła
typ: niepublikowana praca
Mirosław Holewiński
Rejestr kartografii historycznej dla zapisu krajobrazu historycznego
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Myczkowski
Regionalizacja - czym była? czym jest? jaka być powinna? - regiony kulturowe, a nowa regionalizacja kraju
typ: niepublikowana praca
Krzysztof Wielgus
Opracowanie kart katalogowych dotyczących obiektów i założeń w krajobrazie otwartym
typ: niepublikowana praca
Katarzyna Fabijanowska; Anna Mitkowska; Dorota Uruska-Suszek; Agata Zachariasz
Ochrona i kształtowanie zespołów parkowo-ogrodowych
typ: niepublikowana praca
Ewa Heczko-Hyłowa; Krystyna Dąbrowska-Budziło; Wojciech Kosiński; Krystyna Pawłowska
Ochrona i kształtowanie krajobrazu miejskiego
typ: niepublikowana praca
Maria Łuczyńska-Bruzda; Zbigniew Myczkowski; Krzysztof Wielgus
Majowa sesja naukowa krajobrazu pt.Zapis krajobrazu Polski
typ: niepublikowana praca
Piotr Patoczka
Kształtowanie i ochrona wnętrz w krajobrazie
typ: niepublikowana praca
Maria Łuczyńska-Bruzda
Ekologiczne i historyczne przesłanki zadrzewień w krajobrazie otwartym. Zadrzewianie w krajobrazie rolniczym w świetle literatury przedmiotu
typ: niepublikowana praca
Józef Gabriel Budziło
Dzieła inżynierskie w krajobrazie otwartym - drogi
typ: niepublikowana praca
Maria Łuczyńska-Bruzda
Architektura krajobrazu otwartego
typ: niepublikowana praca
Wacław Celadyn
Studia nad technikami budowlanymi architektury współczesnej i zabytkowej
typ: niepublikowana praca
Wacław Celadyn
Studia nad technikami budowlanymi architektury współczesnej i zabytkowej
typ: niepublikowana praca
Jan Władysław Rączka
Studia nad rozwojem i kształtowaniem się budownictwa i osadnictwa wiejskiego na wybranych obszarach Polski Południowej
typ: niepublikowana praca
Jan Władysław Rączka
Problemy budownictwa i osadnictwa wiejskiego
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 241242243244245246247248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/