Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 13924
poprzednie
1234567891011 ... 697
następne

Twaróg, Bernard
Przyjazna dla środowiska turbina Archimedesa – analizy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Twaróg, Bernard
Przyjazna dla środowiska turbina Aldena – analizy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Kuc, Sabina; Mika, Paweł; Wesołowski, Łukasz
Nowoczesne technologie drewna klejonego w krytych pływalniach i innych budynkach użyteczności publicznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Bigaj, Przemysław
Wykorzystanie wykonawczych niedoskonałości betonowego odlewu jako ważnego środka wyrazu architektonicznego w uzyskiwaniu oryginalnej estetyki współczesnych domów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Olesiak, Justyna
Nowy Sącz: story of a changing city – a space syntax historical analysis of a network of public spaces
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Kuranowski, Aleksander; Wolak, Stanisław
Błędy w oprogramowaniu sterowania układami mechatronicznymi prowadzące do niebezpiecznych sytuacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej; Kozak, Aleksander; Sowa, Adrian Iwo
O możliwości wykorzystania cementu z dodatkiem węgla aktywnego do oczyszczania powietrza z NOx
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej; Sokołowski, Kamil; Wasąg, Tadeusz
Możliwość sterowania przyrostem wytrzymałości betonu towarowego za pomocą domieszki z nanokryształami CSH
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Machno, Magdalena; Bizoń, Wojciech; Trajer, Marcin
Investigation of micro-holes accuracy drilled in the Inconel 718 alloy by using EDD with deionized water
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Tomala, Agnieszka Maria; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; López, Cristina Domínguez; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
Biokompozyty polimerowoceramiczne na bazie PVP, hydroksyapatytu oraz histydyny
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2021
Machno, Magdalena; Bizoń, Wojciech; Trajer, Marcin
The experimental research on the deionized water flow through tube-electrode channel applied in the EDD process
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mika, P.
Symbolism and emotional content cast in concrete. Modern precast concrete as an information carrier
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2021
Gronba-Chyła, Anna; Generowicz, Agnieszka
Zawartość chlorków w odpadach z czyszczenia ulic i ich potencjalny wpływ na środowisko naturalne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Grąz, Katarzyna; Generowicz, Agnieszka; Kwaśny, Justyna
Od odpadów do nanocząstek
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Dorosz, Aneta; Generowicz, Agnieszka; Kultys, Henryk
Nowe cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych jako wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Chmielewska, Monika; Generowicz, Agnieszka
Możliwości oceny ryzyka ekologiczno-społecznego w technologiach gospodarki odpadami komunalnymi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Grąz, Katarzyna; Generowicz, Agnieszka; Kwaśny, Justyna
Mikroplastik w kompostach przydomowych, jako bariera rozwoju GOZ
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Paluch, Maciej; Szkoda, Maciej; Lisowska, Aleksandra
Application of an energy recovery system in the form of a turbogenerator on a selected example of a diesel locomotive
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szkoda, Maciej; Lisowska, Aleksandra; Paluch, Maciej
Analysis of statistics on significant accidents in rail transport in poland compared to selected european countries
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kycia, Radoslaw A.; Niemczynowicz, Agnieszka; Niezurawska-Zajac, Joanna
Towards the global vision of engagement of generation Z at the workplace: mathematical modeling
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 70

poprzednie
1234567891011 ... 697
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/