Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48605)
    Książki (7415)
    Artykuły i czasopisma (22252)
    Materiały konferencyjne (22460)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14328
poprzednie
1234567 ... 717
następne

Kiesiewicz, Dawid; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Badanie wpływu składu żywic fotoutwardzalnych na odporność chemiczną wydruków 3D otrzymanych w technologii DLP pod kątem zastosowań w inżynierii biomedycznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Wątor, Zuzanna; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Badanie wpływu składu żywic fotoutwardzalnych na wielkość skurczu polimeryzacji w trakcie procesu druku 3D w technologii DLP
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Sosin, Jan; Świeży, Andrzej; Stalmach, Paweł; Ortyl, Joanna
Opracowanie kompozycji materiałów powłokowych oraz badania nad ich zastosowaniem w roli cienkowarstwowych powłok fotoutwardzalnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Kiesiewicz, Dawid; Ortyl, Joanna
Zastosowanie światła do inicjowania procesów fotopolimeryzacji – nowe trendy i nowe możliwości od materiałów powłokowych do trójwymiarowych struktur 3D
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Jamróz, Paweł; Pilch, Maciej; Kiesiewicz, Dawid; Ortyl, Joanna
Zastosowanie pochodnych kumaryny jako sondy fluoroscencyjne w monitorowaniu przebiegu post-processingu biowydruków 3D
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Kiesiewicz, Dawid; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Jamróz, Paweł; Popielarz, Roman; Flaga, Łukasz; Kłaput, Renata; Flaga, Andrzej
Wykorzystanie innowacyjnych luminescencyjnych systemów sensorycznych do testów konstrukcji budowlanych dla zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa przechodniów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Maślerz, Łucja; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Wykorzystanie dwuskładnikowych luminescencyjnych systemów sensorycznych do badań kinetyczno-kalorymetrycznych procesów otrzymywania biomateriałów o strukturze porowatej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Noworyta, Małgorzata; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna
Fotoinicjatory rozpuszczalne w wodzie jako klucz do sukcesu przy otrzymywaniu biomateriałów do zastosowań biomedycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Kiesiewicz, Dawid; Jamróz, Paweł; Oksiuta, Bartosz; Ortyl, Joanna
Wpływ nanonapełniaczy nieorganicznych na właściwości fotochemiczne i fotofizyczne kompozytów otrzymywanych w procesach fotopolimeryzacji rodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Oksiuta, Bartosz; Jamróz, Paweł ; Jankowska, Magdalena; Noworyta, Małgorzata; Kiesiewicz, Dawid; Oksiuta, Dawid; Wałczyk, Weronika; Ortyl, Joanna
Wpływ nanododatków nieorganicznych na kinetykę procesów fotopolimeryzacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Kiesiewicz, Dawid; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Noworyta, Małgorzata; Jamróz, Paweł; Wątor, Zuzanna; Oksiuta, Bartosz
Druk 3D z metalu z wykorzystaniem procesu elektrolizy w fazie wodnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Jamróz, Paweł; Oksiuta, Bartosz; Jankowska, Magdalena; Noworyta, Małgorzata; Kiesiewicz, Dawid; Wątor, Zuzanna; Ortyl, Joanna
Badanie wpływu nanotlenków i nanoglinki na kinetykę polimeryzacji kationowej fotoutwardzalnych kompozytów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Wątor, Zuzanna; Jamróz, Paweł; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Badania kinetyczne fotopolimeryzacji w warstwach porowatych, na potrzeby monitorowania postępu prowadzonej w świetle UV obróbki poprodukcyjnej modelowych biostruktur wydrukowanych w technologii DLP, z wykorzystaniem technologii FPT (ang. Fluorescent Probe Technology)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Wałczyk, Weronika; Topa-Skwarczyńska, Monika; Kiesiewicz, Dawid; Jamróz, Paweł; Gałuszka, Karolina; Oksiuta, Bartosz; Oksiuta, Dawid; Ortyl, Joanna
Analiza wpływu nanododatków na kinetykę procesów fotoinicjacji kompozytów fotoutwardzalnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Oksiuta, Bartosz; Oksiuta, Dawid; Jankowska, Magdalena; Ortyl, Joanna
Tlenek limonenu jako dodatek w procesie fotopolimeryzacji nanokompozytów polimerowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Oksiuta, Bartosz; Oksiuta, Dawid; Topa-Skwarczyńska, Monika; Świeży, Andrzej; Ortyl, Joanna
Innowacyjne kompozyty polimerowe stosowane w procesie biodruku
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Stalmach, Paweł; Niezgoda, Paweł; Ortyl, Joanna
Badania spektroskopowe systemów inicjujących dedykowanych do fotopolimeryzacji rodnikowej i kationowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Gałuszka, Karolina; Oksiuta, Bartosz; Starzak, Katarzyna; Ortyl, Joanna
Opracowanie fluorescencyjnego filamentu z PLA do druku 3D w technologii FDM
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Kisielewski, Piotr
Transport planning model in relation between public transport authority and public transport operators
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 70
Szarkowska, Magda
Najnowsze europejskie realizacje przestrzennej wizualizacji reliktów archeologicznych w tym grodzisk prehistorycznych i średniowiecznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022

poprzednie
1234567 ... 717
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/