Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVIII Konferencja Naukowa, 2012

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2012
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 168
poprzednie
1 ... 3456789
następne

Korentz, Jacek
Niesprężyste wyboczenie prętów zbrojenia, model zjawiska
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Knauff, Michał; Golubińska, Agnieszka
O uproszczonej metodzie kontroli zarysowania według Eurokodu 2
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Klemczak, Barbara; Knoppik-Wróbel, Agnieszka
Analiza naprężeń w ścianie żelbetowej poddanej wczesnym wpływom termiczno-skurczowym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Goszczyńska, Barbara; Świt, Grzegorz; Trąmpczyński, Wiesław; Krampikowska, Aleksandra; Tworzewska, Justyna; Tworzewski, Paweł
Zastosowanie metody emisji akustycznej do analizy procesu zarysowania belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Głowacki, Michał; Abramowicz, Marian; Kowalski, Robert
Badania wpływu wysokiej temperatury na sztywność belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Buda-Ożóg, Lidia; Matyka, Katarzyna; Maternia, Agnieszka
Badania doświadczalne wpływu stopnia zbrojenia na częstotliwości drgań własnych belek
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Żurański, Jerzy Antoni; Sobolewski, Andrzej
Probabilistyczna analiza jednoczesności obciążenia śniegiem i wiatrem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Pytlowany, Tomasz
Bayesowski model oddziaływań klimatycznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Domański, Tomasz
Probabilistyczna ocena nośności dwuciętych połączeń w konstrukcjach drewnianych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Demyati, Mazen; Kamel, Zakaria; Plewako, Zbigniew
The dynamic analysis of the blast load in the petrochemical facilities according to ASCE by using FEM
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Borowy, Andrzej; Wróblewski, Bogdan; Musielak, Zbigniew
Ocena odporności ogniowej dachów przeszklonych o konstrukcji stalowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bednarek, Zoja; Kamocka-Bronisz, Renata; Ogrodnik, Paweł; Bronisz, Sławomir
Wpływ warunków termicznych pożaru na parametry wytrzymałościowe stali konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Tracz, Marian; Bohatkiewicz, Janusz
Uwarunkowania środowiskowe rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Szydło, Antoni
Wkład inżynierów w rozwój infrastruktury transportowej w Polsce
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Szuba, Tomasz
Właściwości innowacyjnych systemów i materiałów stosowanych w konstrukcji nawierzchni dróg szynowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Sybilski, Dariusz; Szydło, Antoni
Rola nauki w rozwoju konstrukcji nawierzchni i materiałów drogowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Rafalski, Leszek
Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Radomski, Wojciech
Rola nauki w rozwoju mostownictwa
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Poneta, Paweł
Innowacyjne projekty R&D w zakresie dróg, kolei i mostów realizowane przez Mostostal Warszawa
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Nilsson, Roger; Andersson, Ole G.; Zborowski, Aleksander
Innowacyjne metody redukcji hałasu komunikacyjnego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
1 ... 3456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/