Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVIII Konferencja Naukowa, 2012

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2012
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 168
poprzednie
123456789
następne

Własak, Lech; Jurczuk, Jerzy
Nowe koncepcje kompozytowych pomostów drogowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Poneta, Paweł
Uprzemysłowienie procesu prefabrykacji kompozytowych elementów infrastruktury drogowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Nurzyński, Jacek
Właściwości akustyczne paneli kompozytowych oraz perspektywa ich zastosowania w budownictwie ogólnym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kotynia, Renata; Lasek, Krzysztof; Staśkiewicz, Michał
Doświadczalne badania żelbetowych belek wzmocnionych na zginanie przy użyciu naprężonych taśm CFRP
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kotynia, Renata
Udział kompozytów polimerowych w nośności na ścinanie wzmocnionych belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Sobotka, Anna; Pawluś, Dorota; Wałach, Daniel; Czarnigowska, Agata
Badanie procesów logistycznych przedsięwzięć drogowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Skorupka, Dariusz; Duchaczek, Artur; Szleszyński, Artur
Zastosowanie metody ELECTRE w optymalizacji doboru środków transportu w magazynie wyrobów budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Plebankiewicz, Edyta; Kozik, Renata
Wpływ jakości dokumentacji przetargowej na przygotowanie ofert
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Marcinkowski, Roman; Pokora, Marcin
Harmonogramowanie pracy specjalistycznych zespołów roboczych w wieloobiektywnych przedsięwzięciach budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Marcinkowska, Ewa; Gawron, Krzysztof; Rejment, Mariusz
Analiza strategiczna efektywności inwestycji dotyczących zakupu mieszkań we Wrocławiu z przeznaczeniem na wynajem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Juszczyk, Michał; Leśniak, Agnieszka; Zima, Krzysztof
Udzielanie zamówień na roboty dodatkowe w realizacji inwestycji publicznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Dziadosz, Agnieszka; Rejment, Mariusz
Wpływ zakłóceń na opóźnienia procesów budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bucoń, Robert; Sobotka, Anna
Model decyzyjny wyboru rozwiązań remontowych budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Telejko, Marek; Piotrowski, Jerzy Z.
Wymiana powietrza w budynkach wielorodzinnych wyposażonych w zbiorcze kanały wentylacyjne
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Świrska-Perkowska, Jadwiga; Perkowski, Zbigniew
Wyznaczanie współczynnika dyfuzji wilgoci za pomocą algorytmów genetycznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kubik, Jan; Kucharczyk, Andrzej
Przepływy wilgoci w zasolonej ceramice budowlanej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Koniorczyk, Marcin; Grymin, Witold; Konca, Piotr; Gawin, Dariusz
Transport i krystalizacja soli podczas wysychania materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Heim, Dariusz; Szczepańska, Eliza
Wykorzystanie światła słonecznego w okresach o wysokim stopniu zachmurzenia - walidacja modelu obliczeniowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Heim, Dariusz; Janicki, Marcin
Obliczeniowa ocena parametrów komfortu cieplnego w pomieszczeniach obudowanych fasadą podwójną
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Zembaty, Zbigniew; Kokot, Seweryn; Bobra, Piotr
"Rekonstruowanie" zmian sztywności belki poprzez pomiary kąta obrotu jej osi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/