Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVIII Konferencja Naukowa, 2012

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2012
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 168
poprzednie
1234567 ... 9
następne

Mazurek, Grzegorz
Odporność betonu asfaltowego modyfikowanego woskiem syntetycznym na deformacje trwałe
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Król, Jan B.; Radziszewski, Piotr; Kowalski, Karol; Świeżewski, Piotr
Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kossakowski, Paweł
Ekran akustyczny o konstrukcji stalowej z wypełnieniem ziemnym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kieć, Mariusz
Wpływ typu zabudowy na bezpieczeństwo ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kawecki, Janusz; Kozioł, Krzysztof; Stypuła, Krzysztof
Prognozowanie wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach przy projektowaniu dróg przechodzących przez małe miejscowości
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Jamroz, Kazimierz
Koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Iwański, Marek; Buczyński, Przemysław
Wpływ pyłów mineralnych na moduł sztywności podbudowy z asfaltem spienionym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Iwański, Marek
Wpływ wapna hydratyzowanego na parametry eksploatacyjne nawierzchni z warstwą ścieralną SMA
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Grygierek, Marcin
Zmiany sztywności warstwy z kruszywa poddanej zróżnicowanym wpływom eksploatacji górniczej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad
Trwałość zmęczeniowa połączeń warstw asfaltowych w badaniach laboratoryjnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Gierasimiuk, Paweł; Gardziejczyk, Władysław
Makrotekstura nawierzchni asfaltowych — wybrane aspekty jej oceny
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Dudek, Mariusz
Wybrane aspekty badań miejskiego ruchu rekreacyjnego na przykładzie Krakowa
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Chomicz-Kowalska, Anna
Ocena odporności na oddziaływanie wody i mrozu recyklowanych mieszanek podbudowy w aspekcie rodzaju asfaltu spienionego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Budzyński, Marcin
Koncepcja metody oceny zagrożeń w ruchu drogowym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bichajło, Lesław; Szarata, Mateusz
Atrakcyjność roweru miejskiego jako środka lokomocji na przykładzie Rzeszowa
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bichajło, Lesław
Obserwacja drogi i związane z nią stany uwagi wzrokowej kierowców
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bauer, Marek
Ocena warunków przejazdu autobusów po wydzielonych pasach
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Żurański, Jerzy Antoni; Sobolewski, Andrzej
Próba probabilistycznej oceny głębokości przemarzania gruntu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Wilk, Krzysztof
Badania lokalnych odkształceń próbek gruntów madowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Wanik, Lidia; Bzówka, Joanna
Wpływ wybranych czynników na geometrię kolumn iniekcyjnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
1234567 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/