Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVIII Konferencja Naukowa, 2012

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2012
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 168
poprzednie
123456789
następne

Szumigała, Maciej; Szewczyk, Piotr
Wzmacnianie konstrukcji pod obciążeniem w eksperymencie numerycznym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Szychowski, Andrzej
Stateczność niesymetrycznie sprężyście zamocowanych płyt przęsłowych przy wzdłużnej zmienności naprężeń
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Radoń, Urszula
Wykorzystanie metody form w analizie niezawodności konstrukcji kratowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Obara, Paulina; Szczecina, Michał
Nieliniowość geometryczna oraz odkształcalność postaciowa w analizie układów prętowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Miller, Bartosz
Identyfikacja parametrów materiałowych w istniejących masywnych konstrukcjach betonowych na przykładzie dużych zapór wodnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Major, Maciej; Major, Izabela; Różycka, Judyta
Propagacja płaskiej fali przyspieszenia w cienkim czterosegmentowym pręcie wykonanym z materiałów Murnaghana
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kuczma, Bożena; Kuczma, Mieczysław
Badania doświadczalne i modelowanie klejonych stalowo-betonowych belek zespolonych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kossakowski, Paweł; Ordysiński, Grzegorz
Numeryczne szacowanie sztywności zginanych elementów drewnianych wzmacnianych matami kompozytowymi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Gromysz, Krzysztof
Badanie sztywności i rozpraszanie energii w żelbetowych płytach warstwowych poddanych obciążeniom cyklicznym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Gosowski, Bronisław; Redecki, Michał
Rozwiązanie problemów skręcania ciągłych prętów dwuteowych pakietem Mathematica
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Chróścielewski, Jacek; Rucka, Magdalena; Wilde, Krzysztof; Witkowski, Wojciech
Diagnostyka betonowych belek poddanych zginaniu z zastosowaniem propagacji fal sprężystych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Burkacki, Daniel; Jankowski, Robert
Badania eksperymentalne parametrów dynamicznych modeli zbiorników stalowych na stole sejsmicznym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bęc, Jarosław; Lipecki, Tomasz; Błazik-Borowa, Ewa
Badania modelowe wpływu struktury wiatru na obciążenie pionowych struktur kratowych z uwzględnieniem wpływu oblodzenia
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Andrzejewski, Wojciech; Rucka, Magdalena
Wyznaczanie częstości drgań własnych obiektów mostowych na podstawie rejestracji drgań przejeżdżającego pojazdu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bieniek, Zbigniew
Czworościenne systemy cięgnowo-prętowe w budowie modularnych struktur tensegrity
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bieniek, Zbigniew
Czworościan tensegrity klasy Theta
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Abramczyk, Jacek
Nowe możliwości kształtowania formy przekrycia powłokowego wykonanego z blach trapezowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Żmuda, Jan; Irek, Krzysztof; Skowrońska, Joanna
Ocena nośności torów suwnic podwieszanych i wciągników według norm PN-EN 1993-6 i PN-90/B-03200
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Wojnar, Andrzej
Ocena wpływu rozwiązań konstrukcyjnych doczołowych węzłów śrubowych na projektowanie ram stalowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Sondej, Mateusz; Iwicki, Piotr; Tejchman, Jacek
Analiza numeryczna silosu z blachy falistej wzmocnionego słupami
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/