Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVIII Konferencja Naukowa, 2012

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2012
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 168
poprzednie
123456789
następne

Górko, Marcin; Heim, Dariusz
Metoda monitorowania nocnej emisji światła z wykorzystaniem obrazów HDR
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Geryło, Robert; Mańkowski, Stanisław; Piasecki, Michał
Efektywność energetyczna rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych - strategiczny projekt badawczy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Fangrat, Jadwiga; Prejzner, Halina; Tworek, Jadwiga; Wall, Sebastian
Ewolucja wymagań podstawowych w świetle zagadnień środowiskowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Czarnecki, Lech; Kaproń, Marek
Ocena środowiskowa budynków a zrównoważone budownictwo
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bekierski, Dominik
Ślad węglowy w cyklu życia wyrobu budowlanego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
Wykorzystanie innowacyjnych technologii baz danych do wspomagania przedsięwzięć inżynieryjnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kogut, Paweł; Tomana, Andrzej
BIM jako platforma integracji branż
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Tracz, Tomasz; Śliwiński, Jacek
Wpływ stanu wilgotnościowego betonu na jego przepuszczalność
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Skrzypczak, Izabela
Modelowanie rozmyte oraz teoria ewidencji w określeniu ryzyka producenta i odbiorcy betonu towarowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Ponikiewski, Tomasz; Gołaszewski, Jacek
Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na samozagęszczalność mieszanek betonowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Michalak, Ewa
Inhibitory korozji w naprawach mostów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kosior-Kazberuk, Marta
Odporność betonu na łuszczenie wywołane cyklicznym zamrażaniem w warunkach obciążenia statycznego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Konkol, Janusz
Wykorzystanie parametrów fraktalnych i stereologicznych do opisu odporności na pękanie betonów modyfikowanych wybranymi dodatkami typu II
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Konkol, Janusz
Wpływ wieku betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu na ich wytrzymałość na ściskanie i odporność na pękanie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Jóźwiak-Niedźwiedzka, Daria
Mikrostruktura i wytrzymałość zapraw z cementów wieloskładnikowych zawierających popiół lotny wapienny
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Horszczaruk, Elżbieta; Brzozowski, Piotr
Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na wytrzymałość na ściskanie betonów podwodnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Goszczyńska, Barbara; Świt, Grzegorz; Trąmpczyński, Wiesław; Bacharz, Kamil; Godowska, Magdalena; Krampikowska, Aleksandra
Identyfikacja sygnałów emisji akustycznej w betonie nieobciążonym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bajorek, Grzegorz; Kiernia-Hnat, Marta; Skrzypczak, Izabela
Rozmyty system ekspertowy wspomagający wnioskowanie o jakości betonu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Ajdukiewicz, Andrzej; Kliszczewicz, Alina
Właściwości doraźne i reologiczne betonów konstrukcyjnych na kruszywach z recyklingu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Zobel, Henryk; Karwowski, Wojciech
Badania wytrzymałościowe nowych połączeń mechaniczno-klejowych dla mostów z elementów kompozytowych produkowanych metodą pultruzji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/