Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIV Konferencja Naukowa, 2008

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2008
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
poprzednie
1234567 ... 9
następne

Pięciorak, Edyta; Piekarczyk, Marek
Numeryczna ocena nośności blach fałdowych pokrycia dachowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Pałkowski, Szymon
Wyboczenie prętów skratowania typu X z płaszczyzny ustroju
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Marcinowski, Jakub
Numeryczne modelowanie zniszczenia żeber pionowych stalowego silosu na zboże z uwzględnieniem ich zespolenia z płaszczem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Machowski, Andrzej; Żwirek, Paweł
Badania statystyczne niepionowości powykonawczych słupów hal stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Kozłowski, Aleksander
Imperfekcje oraz efekty II rzędu w projektowaniu ram stalowych według PN-EN 1993-1-1
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Kowal, Zbigniew
O różnicach w wymiarowaniu między doprężanymi i samoczynnie sprężanymi doczołowymi połączeniami podatnymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Iwicki, Piotr
Stateczność przestrzenna płatwi kratowej obciążonej ssaniem wiatru
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Biegus, Antoni; Czepiżak, Dariusz
Zaawansowany model prętowy wieloprzęsłowych blach fałdowych o zdwojonych przekrojach stref podpór
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Białek, Tomasz
Badania doświadczalne stalowych powłok walcowych poddanych działaniu podciśnienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Woliński, Szczepan
Metody probabilistycznej oceny trwałości konstrukcji żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Włodarczyk, Maria; Świt, Grzegorz
Diagnostyka konstrukcji strunobetonowych metodą emisji akustycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek; Tarka, Jerzy
Badania złączy płyta-słup wzmacnianych na przebicie zbrojeniem zewnętrznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Pędziwiatr, Janusz
Tension stiffening effect a przyczepność na przykładzie osiowo rozciąganych elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Nowak, Andrzej S.; Pączkowski, Piotr
Ocena niezawodności belek betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Korentz, Jacek
Model betonu uzwojonego w elementach mimośrodowo ściskanych i zginanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Knauff, Michał
Uwagi o obliczaniu belek żelbetowych na ścinanie według Eurokodu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Jensen, Bjarne Ch.; Łapko, Andrzej
Design of structural concrete members for shear according to the theory of plasticity
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Jasiński, Radosław; Kupczyk, Radosław; Starosolski, Włodzimierz; Wieczorek, Mirosław
Badania żelbetowych ustrojów płytowo-słupowych w stadium awaryjnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Gromysz, Krzysztof
Pętla histerezy modelu żelbetowego zespolonego stropu deskowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Górski, Marcin; Krzywoń, Rafał
Sztywność zginanych belek żelbetowych wzmocnionych nakładkami FRP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008

poprzednie
1234567 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/