Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIV Konferencja Naukowa, 2008

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2008
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
poprzednie
123456789
następne

Żurański, Jerzy A.; Lebiedieva, Irina; Tur, Wiktor
Studium porównawcze obciążenia śniegiem w Polsce, na Białorusi, w Rosji i na Litwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Wróblewski, Bogdan; Borowy, Andrzej
Badania i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Szojda, Leszek; Wandzik, Grzegorz
Analiza numeryczna wpływu wzmocnień budynku murowego poddanego oddziaływaniom znacznych deformacji podłoża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Malesza, Mikołaj; Miedziałowski, Czesław; Chyży, Tadeusz
Analiza szkieletowych budynków drewnianych przy zastosowaniu modeli o różnej precyzji odwzorowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Knyziak, Piotr
Propozycja nowej metody określania zużycia technicznego budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Flaga, Andrzej; Kimbar, Grzegorz; Matys, Piotr
Badania modelowe obciążenia śniegiem dachu stadionu miejskiego w Poznaniu na UEFA Euro 2012
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Tokarski, Zbigniew
Nowoczesna technologia układania mieszanki mineralno-asfaltowej porowatej nawierzchni autostrady A2 w Holandii
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
Wykorzystanie analitycznych baz danych w procesach budowy (odbudowy) obiektów inżynieryjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Skorupka, Dariusz
Alokacja skwantyfikowanego ryzyka w planach rzeczowo-finansowych przedsięwzięć budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Połoński, Mieczysław
Obliczanie terminu realizacji przedsięwzięć budowlanych metodą CCPM na podstawie multiplikatywnego modelu czasu trwania czynności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Plebankiewicz, Edyta
Procedura prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Obolewicz, Jerzy
Modelowanie systemów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Marcinkowski, Roman; Pokora, Marcin
Rozdział i bilansowanie pracy specjalistycznych brygad roboczych w planowaniu wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Leśniak, Agnieszka
Współpraca partnerska z podwykonawcami w opiniach generalnych wykonawców
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Kasprowicz, Tadeusz
Metoda wyboru projektu inwestycji budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Bożejko, Wojciech; Hejducki, Zdzisław; Rogalska, Magdalena; Wodecki, Mieczysław
Analiza szczególnej zależności typu czas/koszt z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Szumigała, Maciej
Pożar jako obciążenie wyjątkowe konstrukcji stalowych i zespolonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Tarczyński, Lesław
Empiryczne modele zmian temperatury w przestrzeni wentylowanej komina wieloprzewodowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Telejko, Marek; Piotrowski, Jerzy Z.
Mikroklimat w budynkach z wentylacją naturalną i szczelną obudową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Kubik, Jan; Kucharczyk, Andrzej
Przepływy roztworów soli w ścianach zabytkowych budowli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/