Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48660)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (22281)
    Materiały konferencyjne (22445)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (138)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14344
poprzednie
1 ... 699700701702703704705706707708709 ... 718
następne

Czech, Ludmiła
Przykład zamkniętego układu baz rzutów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Byszewski, Ludwik
O zdegenerowano-uwikłanych nieliniowych nierównościach funkcjonalno-różniczkowych z pochodnymi cząstkowymi rzędu pierwszego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Byszewski, Ludwik
Silne zasady maksimum i minimum dla nieliniowych funkcjonalno-różniczkowych zagadnień parabolicznych z nielokalnymi nierównościami
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Żakowska, Lidia
Kopuły geodezyjne Fullera – geometryczne metody zagęszczenia siatki kopuły o ścianach trójkątnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Bieniasz, Lesław
Computer simulation of the hydrogen electrode kinetics in molten carbonates for the linked mechanism (adsorption – activation)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Kordecki, Zbigniew; Szarliński, Jan; Krok, Józef; Biliński, Józef
Analysis of stresses and cracks in concrete gallery of an earth dam
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Ciesielski, R.; Kawecki, J.
Utilization of experimental investigations in the process of tower structures dynamic identification
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Sroczyńska, Jolanta
Brukowanie nawierzchni ulic i placów w Krakowie : rys historyczny
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Kuśnierz, Kazimierz
Zagadnienie kompozycji zabytkowych zespołów urbanistycznych a problemy selekcji w procesach rewaloryzacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Pawlicki, Maciej
Problemy adaptacji zabytkowej zabudowy mieszkalnej w procesie konserwacji obiektów architektury
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Kadłuczka, Andrzej
Krakowska historyczna kamienica mieszczańska, jako obszar działań dydaktycznych w architektonicznym projektowaniu dla potrzeb konserwacji, na krakowskim Wydziale Architektury
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Bogdanowski, Janusz
Problemy rewaloryzacji architektoniczno-krajobrazowej zabudowy z przełomu XIX i XX w. na przykładzie Krakowa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Zin, Wiktor
Metamorfoza miasta
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1988
Czubiński, Jacek
Dwór Dolnowiejski w Myślenicach : historia obiektu i problemy konserwatorskie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Krzywolak, Edward; Mendera, Zbigniew
Półempiryczna formuła interakcji niestateczności sprężysto-plastycznej ram przestrzennych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Gaczek, Mariusz; Kawecki, Janusz
Praktyczna metoda wyznaczania poprzecznych przemieszczeń kominów stalowych przy wzbudzeniu wirowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Murzewski, Janusz; Machowski, Andrzej; Maślak, Mariusz
Imperfekcje i efekt P-Δ [delta] w obliczeniach stalowych ram jednokondygnacyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Murzewski, Janusz; Gwóźdź, Mariusz
Losowa niestateczność elementów obciążonych mimośrodowo
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Hajdzik, Władysław; Kowalczyk, Kazimierz; Krzyś, Wiesław; Trojnacki, Andrzej
Badanie wpływu obciążeń statycznych i dynamicznych młynów MKM-33 w Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu na ich posadowienie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Ligęza, Wiesław
Redystrybucja sił wewnętrznych w tarczy ściennej wzmocnionej przez dobetonowanie warstw zewnętrznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988

poprzednie
1 ... 699700701702703704705706707708709 ... 718
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/