Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48135)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22111)
    Materiały konferencyjne (22546)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14175
poprzednie
1 ... 697698699700701702703704705706707 ... 709
następne

Marczyk, Stanisław; Piękoś, Andrzej
Wyznaczanie ciepła właściwego materiałów izolacyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Maczek, Kazimierz; Schnotale, Jacek; Wojtas, Kazimierz
Obliczanie własności termodynamicznych mieszanin zeotropowych czynników termodynamicznych w celu wyboru najbardziej odpowiedniej mieszaniny dla pompy ciepła
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Gondek, Antoni
Metrologiczne własności sondy uśredniającej do pomiaru natężenia przepływu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Piękoś, Andrzej
Pomiarowy przetwornik wilgotności powietrza
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Schnotale, Jacek
Model matematyczny nieadlabatycznego przepływu mieszaniny zeotropowej w parowaczu pompy ciepła
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Maczek, Kazimierz; Bielecka, Brigida
Oszczędność energii przy zastosowaniu systemów sorpcyjnych w wybranych zakładach przemysłowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Chmielowski, W.; Mizgalewicz, P.
Collaboration between a dispatcher and a computer during reservoir control for a stochastic forecast of inflows
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Bochenek, Bogdan; Gajewski, Antoni
Certain problems of unimodal and bimodal optimal design of structures
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Życzkowski, M.; Gajewski, A.
Optimal structural design under stability constraints
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Pielichowski, Jan; Sanetra, Jerzy
Spektroskopowe badania efektu ciśnienia na kopleksy poli/N-wimylohalogenokarbazoli/ z Tetracyjanoetylenem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 1983
Anielak, Anna; Lasatowicz, Teresa
Badania uwolnienia syderytu z hałd odpadowych kopalń rud żelaza: Czesław, Szczekaczka i Wręczyca
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Anielak, Anna; Pawlik, Jolanta
Badania procesu sedymentacji odśrodkowej pyłów wielkopiecowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Anielak, Anna
Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków przemysłu włókienniczego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Anielak, Anna
Graficzna metoda weryfikacji wyników badań laboratoryjnych oceniających prace wirówek odwadniających
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Kłaput, J.; Kukawski, A.; Lisak, J.; Mazur, W.
Wpływ przeróbki plastycznej na własności stali do pracy w niskich temperaturach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Murzewski, J.; Piekarczyk, M.
Comparison of continuous and discrete models of plastic non-homogeneity
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 1983
Głowacz, Łucjan; Kołton, Adam
Sieci alternatywno-koniunkcyjne w planowaniu produkcji budowlanej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Mierzwa, Janusz
Model reologiczny upłynnionego zaczynu cementowego w ujęciu empirycznym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Cyunel, Bogdan; Konopka, Roman; Kowalik, Jerzy
Zastosowanie metod programowania dyskretnego w projektowaniu organizacji produkcji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Urbański, Aleksander
Analiza naprężeń i przemieszczeń w połączeniu kołnierzowym prętów rurowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983

poprzednie
1 ... 697698699700701702703704705706707 ... 709
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/