Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48135)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22111)
    Materiały konferencyjne (22546)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14175
poprzednie
1 ... 692693694695696697698699700701702 ... 709
następne

Hainsworth, G. D.; Bargiela, A.
Optimal telemetry system for water networks
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Żychowska, Mariola
Mieszkania ubogie w początku XX wieku i w latach 80-tych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Polański, Zbigniew; Wnęk, Zbigniew; Lisak, Janusz
Badania spiekanych stali narzędziowych do pracy na zimno
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Mrozek, Bogumiła; Mrozek, Zbigniew
On line identification of induction motor mathematical model parameters
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Siepak, Jerzy S.; Piekarczyk, Marek
Nośność nadkrytyczna stalowych dźwigarów skrzynkowych o monosymetrycznym przekroju poprzecznym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Ciesielski, Roman
Dynamic surface effects of underground copper ore mining in the Legnica Copper District, Poland
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pęckowska, Agnieszka
Osobowość Konwersatorium
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1987
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Spotkanie z arch. Stanisławem Deńko
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1987
Kosiński, Wojciech; Pęczek, Tomasz
Twórcza osobowość i osobowości – gwiazda i konstelacja
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 1987
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa; Gyurkovich, Jacek
Tradycja w nowym projektowaniu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 1987
Kokosiński, Zbigniew
A new frame for developing Modular Redundancy schemes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1987
Ligeza, W.; Ruppert, J.; Szerszen, M.
Strengthening of shield structure according to theory and design conception
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1987
Kuranowski, Aleksander; Knapczyk, Józef
Analiza charakterystyk sztywnościowych mechanizmu zawieszenia i kierowania kół samochodu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1987
Karafiat, Andrzej
Ocena zbieżności MRS z nieregularną siatką węzłów dla równania eliptycznego z mieszanymi warunkami brzegowymi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1987
Balcerzak, Wojciech; Stojek, Ryszard; Kleczkowska, Barbara; Połomski, Bogdan
Efektywność eksploatacyjna rowu biologicznego w warunkach zwiększonego obciążenia ściekami z lokomotywowni PKP
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1987
Lisak, Janusz; Mazur, Wanda
Wpływ niklu na przemiany fazowe w niskowęglowych stalach konstrukcyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1987
Piekarczyk, Marek; Siepak, Jerzy S.
Nośność zginanych stalowych dźwigarów skrzynkowych według wybranych norm i koncepcji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1987
Piechnik, Stefan
Komputerowe programy dydaktyczne z "wytrzymałości materiałów"
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1987
Pieczara, Janina
Analiza wyboczenia użebrowanych powłok obrotowych za pomocą ścisłych ES
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1987
Radwańska, Maria; Pabisek, Ewa
Zastosowanie zdegenerowanych powłokowych elementów skończonych do analizy stateczności dźwigarów powierzchniowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1987

poprzednie
1 ... 692693694695696697698699700701702 ... 709
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/