Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48147)
    Książki (7376)
    Artykuły i czasopisma (22119)
    Materiały konferencyjne (22521)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14178
poprzednie
1 ... 689690691692693694695696697698699 ... 709
następne

Karafiat, Andrzej
Warunek stabilności metody różnic skończonych z nieregularną siatką węzłów dla równania parabolicznego w schemacie jawnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Balcerzak, Wojciech; Trębacz, Wacław
The application of the flotation process enhanced by coagulation for industrial waste-water treatment
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 1989
Balcerzak, Wojciech; Kleczkowska, Barbara
Problemy eksploatacyjne oczyszczalni ścieków z zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Kurbiel, Jerzy; Balcerzak, Wojciech; Lach, Anna
Analiza wybranych zagadnień gospodarki wodno-ściekowej zakładów tytoniowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Bargiela, A.
A graphical interactive software tool for confidence limit analysis
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Zaborski, Adam; Piechnik, Stefan
Application of stress-assisted diffusion theory to predicting concrete corrosion
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 1989
Rudnik, S.; Lisak, J.
Continuous Time Transformation Temperature diagram for cryogenic 10N9 steel
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Chrościelewski, Jacek; Piekarczyk, Marek; Siepak, Jerzy S.
Analiza numeryczna pracy nadkrytycznej stalowego dźwigara skrzynkowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Truty, Andrzej; Urbański, Aleksander
Program MES "PENAL" do obliczania płyt średniej grubości w warunkach więzów jednostronnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Dubowicka, Anna; Pabisek, Ewa; Młodzianowski, Adam; Radwańska, Maria; Waszczyszyn, Zenon
Analiza statyki powłok chłodni kominowych przy użyciu pakietu programów COOLT-IBM
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Wrana, Bogumił
Rozchodzenie się drgań harmonicznych w uwarstwionej półprzestrzeni sprężystej wraz z przegrodą redukującą energię fal
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Wrana, Bogumił
System metody elementów skończonych FEAP-BOMES. Analiza dynamiczna
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Biliński, Wojciech; Krok, Józef; Szarliński, Jan
Problemy numerycznej analizy pól cieplno-wilgotnościowych oraz ich wpływ na stan naprężenia w konstrukcjach z betonu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Andrzej, Winnicki; Cichoń, Czesław
Numeryczna analiza prętowych konstrukcji żelbetowych przy obciążeniach ruchomych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Jasińska, Dorota; Orkisz, Janusz
Metoda funkcji brzegowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Ciesielski, Roman; Dulińska, Joanna; Gumiński, Andrzej
Analysis of hyperboloidal cooling towers on nonhomogeneous elastic soil at various static loads
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Schnotale, Jacek
Performance prediction for cold accumulators with condensing heat recovery
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Ciesielski, Roman; Gumiński, Andrzej; Dulińska, Joanna
Dynamic Properties of Hyperboidal Cooling Towers on Nonhomogeneous Elastic Soil
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Ciesielski, Roman; Flaga, Andrzej
Modification of quasistatic computational approach to aerodynamic interference phenomena in view of standardization problems of wind load on cooling towers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Pamin, Jerzy; Radwańska, Maria; Waszczyszyn, Zenon
Analiza statyczna żelbetowych płyt i powłok za pomocą MES
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989

poprzednie
1 ... 689690691692693694695696697698699 ... 709
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/