Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48111)
    Książki (7380)
    Artykuły i czasopisma (22107)
    Materiały konferencyjne (22563)
    Rozprawy doktorskie (1218)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (133)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14167
poprzednie
1 ... 690691692693694695696697698699700 ... 709
następne

Winiarska, Teresa
Ewolucyjny problem nieliniowy z parametrami
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Vogt, Beata
Bryły platońskie i archimedesowe
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Pieniążek, Alicja
O funkcji Cauchy'ego dla pewnej klasy równań różniczkowych zwyczajnych samosprzężonych sfaktoryzowanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Jonak, Marcin
"La Géode" – kino z ekranem półsferycznym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Gilewicz, Lidia
Ogólna definicja stożkowej w przestrzeni E2
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Gitis, Anna Krystyna
Porównanie rzutu środkowego elipsoidy na kulę z rzutem elipsoidy na kulę za pomocą szerokości zredukowanej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Dyduch, Tadeusz
Własności różniczkowe powierzchni dobrego widzenia dla widowni
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Czech, Ludmiła
Przykład zamkniętego układu baz rzutów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Byszewski, Ludwik
O zdegenerowano-uwikłanych nieliniowych nierównościach funkcjonalno-różniczkowych z pochodnymi cząstkowymi rzędu pierwszego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Byszewski, Ludwik
Silne zasady maksimum i minimum dla nieliniowych funkcjonalno-różniczkowych zagadnień parabolicznych z nielokalnymi nierównościami
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Żakowska, Lidia
Kopuły geodezyjne Fullera – geometryczne metody zagęszczenia siatki kopuły o ścianach trójkątnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Bieniasz, Lesław
Computer simulation of the hydrogen electrode kinetics in molten carbonates for the linked mechanism (adsorption – activation)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Kordecki, Zbigniew; Szarliński, Jan; Krok, Józef; Biliński, Józef
Analysis of stresses and cracks in concrete gallery of an earth dam
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Ciesielski, R.; Kawecki, J.
Utilization of experimental investigations in the process of tower structures dynamic identification
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Sroczyńska, Jolanta
Brukowanie nawierzchni ulic i placów w Krakowie : rys historyczny
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Kuśnierz, Kazimierz
Zagadnienie kompozycji zabytkowych zespołów urbanistycznych a problemy selekcji w procesach rewaloryzacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Pawlicki, Maciej
Problemy adaptacji zabytkowej zabudowy mieszkalnej w procesie konserwacji obiektów architektury
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Kadłuczka, Andrzej
Krakowska historyczna kamienica mieszczańska, jako obszar działań dydaktycznych w architektonicznym projektowaniu dla potrzeb konserwacji, na krakowskim Wydziale Architektury
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Bogdanowski, Janusz
Problemy rewaloryzacji architektoniczno-krajobrazowej zabudowy z przełomu XIX i XX w. na przykładzie Krakowa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
Zin, Wiktor
Metamorfoza miasta
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1988

poprzednie
1 ... 690691692693694695696697698699700 ... 709
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/