Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47651)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21865)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14012
poprzednie
1 ... 690691692693694695696697698699700
następne

Murzewski, Janusz; Gwóźdź, Marian
Niestateczność elementów stalowych w świetle obliczeń probabilistycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Orkisz, Janusz; Stanuszek, Marek
Analiza wiotkich konstrukcji cięgnowo-powłokowych dowolnego kształtu metodą elementów skończonych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Olszowski, Bogdan; Stós, Zbigniew
Analiza drgań własnych wolnopodpartych mostów skrzynkowych metodą pasm skończonych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Butscher, Józef Roman
Wpływ jakości wykonania na uzyskiwania, efektywność produkcji budowlanej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Byrdy, Czesław
Graniczne ugięcia stalowych blach trapezowych przekrycia dachowego w świetle badań
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Cyunel, Bogdan; Podgórna, Zuzanna
Metoda wielokryterialnego doboru technologii w budownictwie mieszkaniowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Więckowski, Andrzej
Problemy wykorzystania dniówki roboczej na budowie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Gumiński, Andrzej
Wpływ podłoża na rozkład sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych chłodni kominowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Kazi, Abdul Hamid; Sąsiadek, Stanisław; Śliwiński, Jacek
Trwała wytrzymałość zmęczeniowa betonu impregnowanego metakrylanem metylonu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Weiss, Stanisław; Śliwińska, Jolanta
Propozycja nowego modelu nośności nadkrytycznej środków blachownic zginanych poprzecznie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Ciesielski, Roman; Maciąg, Edward
Przekazywanie się na budynki drgań wzbudzanych ruchem drogowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Mendera, Zbigniew; Machowski, Andrzej; Krzywolak, Edward
Zastosowanie statyki nieliniowej i teorii plastyczności w obliczeniach kozłowych wież wyciągowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Paluch, Marian; Radoń, Jan
Skończone odkształcenia walcowych łożysk gumowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Pęckowska, Agnieszka
"Przestrzeń społeczna" na forum konwersatorium
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1982
Radziewanowski, Zbigniew
Relacje między przestrzenią, architekturą i człowiekiem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1982
Łuczyńska-Bruzda, Maria
Uwarunkowania organizacyjno-prawne jakości osadniczej przestrzeni społecznej w obszarach specjalnych, stanowiących zasób dziedzictwa światowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1982
Kosiński, Wojciech
Powrót do przestrzeni społecznej w osiedlach lat 1980ych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1982
Styrna-Bartkowicz, Krystyna
Szanse przestrzeni osiedlowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1982
Arct, Zdzisław; Ponikiewska, Maria; Gilewicz, Witold
Kształtowanie przestrzeni w osiedlu dla rzemiosła i usług
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1982
Basista, Andrzej
Warunki zaistnienia przestrzeni społecznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1982

poprzednie
1 ... 690691692693694695696697698699700
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/