Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14174
poprzednie
1 ... 694695696697698699700701702703704 ... 709
następne

Ligęza, Wiesław; Ruppert, Jerzy
Ocena badawcza stopnia współpracy prefabrykowanej płyty żelbetowej z belką stalową
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Ligęza, Wiesław; Ruppert, Jerzy
Identyfikacja wyników obliczeń numerycznych i badań modelowych tarcz trójwarstwowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Mrozek, Zbigniew
The reduced spline function model for control of distributed parameter systems
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Balcerzak, Wojciech; Zymon, Wiesław
Badania technologiczne nad uzdatnianiem wód podziemnych pod kątem zaopatrzenia w wodę baz sprzętu rolniczego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Balcerzak, Wojciech; Trębacz, Wacław; Kurbiel, Jerzy
Badania efektywności oczyszczania ścieków garbarskich metodą osadu czynnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Moszumański, Ryszard; Polański, Zbigniew; Sułkowski, Andrzej
A new method of isostatic pulsatory pressing and a device for its realization
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Moszumański, Ryszard; Polański, Zbigniew; Woźny, Zenon
Polarization system for magnetic hard materials of special properties
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Moszumański, Ryszard
Up-to-date methods of powder pressing with the use of pulsating force, magnetic field and increased temperature
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kiełkucki, Henryk; Moszumański, Ryszard
Stretch drawing of the die - block with the use of pulsatory pressure
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Moszumański, Ryszard; Polański, Zbigniew
PXP 1.00 - automatic pulsatory press for powder industry
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Moszumański, Ryszard; Wnęk, Zbigniew
The investigation of the structure of sintered alloys based on Fe and WC
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bielski, Jan
Postcritical deformations of meridional cross-section of elastic toroidal shells subject to external pressure
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Mrozek, Bogumiła; Mrozek, Zbigniew
Simulation of the current source inverter-induction motor drive system operation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 1986
Murzewski, Janusz; Gwóźdź, Marian
Nośność elementów ściskanych w obliczeniach probabilistycznych poziomu 2 i 3
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1985
Krzyś, Wiesław; Trojnacki, Andrzej
Ustojčivost' slojnogo kol'ca s učetom skolženij tormožennyh treniem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1985
Krzyś, Wiesław; Trojnacki, Andrzej
Stateczność pierścieni warstwowych z uwzględnieniem skokowej deplanacji przekroju
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1985
Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz
Technologie oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1985
Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz; Łapeta, Tadeusz; Kąkolewska, Maria; Placzek, Eugeniusz; Sikora, Bogdan
Badania przemysłowe przydatności obciążnika magnetycznego z odpadowych pyłów pohutniczych do budowy cieczy ciężkich zawiesinowych stosowanych w przeróbce mechanicznej węgla
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1985
Gaszyński, Jan; Wolski, Bogdan
Prognozowanie procesu konsolidacji na podstawie obserwowanych przemieszczeń obiektu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1985
Kuranowski, Aleksander
Wpływ promienia zataczania na zachowanie samochodu w przypadkach niesymetrycznych sił podłużnych działających na koła
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1985

poprzednie
1 ... 694695696697698699700701702703704 ... 709
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/