Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14687
poprzednie
1 ... 1011121314151617181920 ... 735
następne

Tomal, Wiktoria; Kılıçlar, Hüseyin Cem; Fiedor, Pawel; Ortyl, Joanna; Yağcı, Yusuf
Swift and high resolution digital light processing 3D printing system using dimanganesedecacarbonyl chemistry
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Ortyl, Joanna; Starzak, Katarzyna; Petko, Filip; Świeży, Andrzej; Galek, Mariusz; Oksiuta, Bartosz; Oksiuta, Dawid; Noworyta, Małgorzata; Jamróz, Paweł; Niezgoda, Paweł; Wałczyk, Weronika; Gałuszka, Karolina; Jankowska, Magdalena
New high-performance photoinitiating systems development and polymer coating industry applications
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Ortyl, Joanna; Petko, Filip; Świeży, Andrzej; Galek, Mariusz; Oksiuta, Bartosz; Oksiuta, Dawid; Noworyta, Małgorzata; Jamróz, Paweł; Niezgoda, Paweł; Wałczyk, Weronika; Gałuszka, Karolina; Starzak, Katarzyna
New one-component cationic photoinitiators for 3D printing applications
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Kiesiewicz, Dawid; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Badanie wpływu składu żywic fotoutwardzalnych na odporność chemiczną wydruków 3D otrzymanych w technologii DLP pod kątem zastosowań w inżynierii biomedycznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Wątor, Zuzanna; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Badanie wpływu składu żywic fotoutwardzalnych na wielkość skurczu polimeryzacji w trakcie procesu druku 3D w technologii DLP
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Sosin, Jan; Świeży, Andrzej; Stalmach, Paweł; Ortyl, Joanna
Opracowanie kompozycji materiałów powłokowych oraz badania nad ich zastosowaniem w roli cienkowarstwowych powłok fotoutwardzalnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Wałczyk, Weronika; Topa-Skwarczyńska, Monika; Świeży, Andrzej; Ortyl, Joanna
Nowe systemy fotoinicjujące dedykowane do procesów fotopolimeryzacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Oksiuta, Bartosz; Fiedor, Paweł; Świeży, Andrzej; Petko, Filip; Topa-Skwarczyńska, Monika; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna
Pochodne bifenylowe jako efektywne składniki systemów fotoinicjujących do różnych typów procesów fotopolimeryzacji inicjowanej światłem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Jamróz, Paweł; Tomal, Wiktoria; Petko, Filip; Świeży, Andrzej; Ortyl, Joanna
Wpływ zastosowania zmodyfikowanych biotuszy poprzez domieszkowanie związkami pochodzenia naturalnego na właściwości biowydruków
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Żydowski, Szymon; Krok, Dominika; Tomal, Wiktoria; Chachaj-Brekiesz, Anna; Ortyl, Joanna
Badania nad kinetyką fotopolimeryzacji kationowej i rodnikowej z wykorzystaniem systemów fotoinicjujących opartych o nowe fotosensybilizatory soli jodoniowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Strzała, Jakub; Szymański, Jakub; Ortyl, Joanna
Aspekty wizualne żywic do druku 3D – kinetyka procesu fotopolimeryzacji – wpływ barwnika na szybkość procesu i końcową konwersję. Badanie metodą real-time FTIR
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Oksiuta, Bartosz; Fiedor, Paweł; Świeży, Andrzej; Petko, Filip; Topa-Skwarczyńska, Monika; Ortyl, Joanna
Udoskonalenie technik druku 3D poprzez modyfikację urządzenia
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Ortyl, Joanna
Nowe możliwości w technologiach polimerowych z wykorzystaniem światła czyli od materiałów 2D do trójwymiarowych struktur 3D
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Jamróz, Paweł; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Wykorzystanie molekularnych sensorów fluorescencyjnych do monitorowania procesów druku biostruktur w technologii 3D-VAT
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Topa-Skwarczyńska, Monika; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna
Fotoutwardzalne w świetle widzialnym kompozyty polimerowe charakteryzujące się redukcją skurczu polimeryzacyjnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Kiesiewicz, Dawid; Ortyl, Joanna
Zastosowanie światła do inicjowania procesów fotopolimeryzacji – nowe trendy i nowe możliwości od materiałów powłokowych do trójwymiarowych struktur 3D
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Jamróz, Paweł; Pilch, Maciej; Kiesiewicz, Dawid; Ortyl, Joanna
Zastosowanie pochodnych kumaryny jako sondy fluoroscencyjne w monitorowaniu przebiegu post-processingu biowydruków 3D
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Kiesiewicz, Dawid; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Jamróz, Paweł; Popielarz, Roman; Flaga, Łukasz; Kłaput, Renata; Flaga, Andrzej
Wykorzystanie innowacyjnych luminescencyjnych systemów sensorycznych do testów konstrukcji budowlanych dla zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa przechodniów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Maślerz, Łucja; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Wykorzystanie dwuskładnikowych luminescencyjnych systemów sensorycznych do badań kinetyczno-kalorymetrycznych procesów otrzymywania biomateriałów o strukturze porowatej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Noworyta, Małgorzata; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna
Fotoinicjatory rozpuszczalne w wodzie jako klucz do sukcesu przy otrzymywaniu biomateriałów do zastosowań biomedycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022

poprzednie
1 ... 1011121314151617181920 ... 735
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/