Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47816)
    Książki (7420)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22620)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14048
poprzednie
1 ... 1011121314151617181920 ... 703
następne

Peret, Patryk
Analiza ładowania zbiornika gorącej wody o pojemności cieplnej 75 MWh
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Stankiewicz, B.; Średniawa, W.
Innovative lightweight footbridges in comprehensive material and dynamic analysis
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Sikoń, M.
Polar rotation of cosserat elasticity based on the atomic structure of matter
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stachura, Ewa
Housing in a contemporary city: liberal economy versus sustainability
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kozień, Ewa; Kozień, Marek S.
The ex ante risk assessment in the project in interval analysis description
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Twaróg, Bernard
Modelling of the effect of uncontrolled filtration in an impounding structure on changes in dedicated electric field
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Olesiak, Justyna
A different approach to segregation issues in urban design
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Kaczor, Grzegorz; Szkoda, Maciej
Ocena poziomu integralności bezpieczeństwa (SIL) podzespołów pojazdów szynowych w odniesieniu do funkcji związanych z bezpieczeństwem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Szkoda, Maciej
Ocena efektywności inwestycji taborowych na przykładzie wybranych wariantów budowy metra w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Szkoda, Maciej; Michnej, Maciej; Lisowska, Aleksandra; Paluch, Maciej
Automotyzacja ruchu pojazdów szynowych na przykładzie pierwszego w Polsce autonomicznego sterowania tramwajem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Wyraz, Elżbieta; Szkoda, Maciej
Analiza RAMS kolejowych środków transportu w świetle wymagań normy PN-EN 50126:2018
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Lewandowski, Jakub; Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz
Metoda weryfikacji strategii odnowy profilaktycznej wybranych części pojazdów szynowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Luty, Przemysław
Detekcja krawędzi nakładających się elementów fazy rozproszonej w analizie obrazów cyfrowych przepływów ciecz-gaz
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Topa, M.; Ortyl, J.
Nanosilica as the inorganic filler for dental composites obtained by photopolymerization
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2020
Szymaszek, Patryk
Research on new fluorescent sensors for detecting bio-particles in medical diagnostics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Skrzypek, Anna; Szymaszek, Patryk
Badania przydatności pochodnych 2-amino-4,6-difenylo-pirydyno-3-karbonitrlu jako nowych sond fluorescencyjnych do analizy kinetyki on-line oraz in-situ procesów fotopolimeryzacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Szymaszek, Patryk
Zastosowanie molekularnych sond fluorescencyjnych do monitorowania kinetyki otrzymywania hydrożelowych superabsorbentów polimerowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Koroński, Jan
Irena Łojczyk-Królikiewicz (1922-2019) w kontekście krakowskiej szkoły nierówności różniczkowych Jacka Szarskiego (1921-1980)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Surówka, Adam
Hybrid imaging-AI approach for handling critical situations in a fast-changing environment: preliminary study
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Surówka, Adam
Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w systemach nadzoru wideo
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020

poprzednie
1 ... 1011121314151617181920 ... 703
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/