Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14687
poprzednie
1 ... 1415161718192021222324 ... 735
następne

Danel, Zoriana; Hałun, Joanna; Karbowniczek, Paweł
Star polymer chains in confined geometries: theory and simulations
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Shevchuk, Victor
Determinants of the real estate prices in Poland
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Olesiak, Justyna
City's Areas of Concern. Space Syntax evaluation of urban design competition entries
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Mitianiec, Władysław; Rodak, Łukasz
Theoretical and experimental investigations of hydrogen direct injection and combustion process in a constant volume chamber
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kubik, Michal; Gołdasz, Janusz; Machacek, Ondrej; Sapinski, Bogdan
Design of a Pinch Mode Magnetorheological Flow Bench: Magnetic Field Analysis
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Zima, Wiesław; Cebula, Artur; Rerak, Monika; Kozak-Jagieła, Ewa; Grądziel, Sławomir; Mondino, Giorgia; Blom, Richard; Nord, Lars O.; Skjervold, Vidar T.
Wymienniki ciepła i masy pracujące w instalacji do wychwytu CO2 o ruchomym złożu zmiennotemperaturowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Fialko, Sergiy
Block subspace iteration method for structural analysis on multicore computers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 70
Młynarczyk, Przemysław; Brewczyński, Damian; Krajewska-Śpiewak, Joanna; Lempa, Paweł; Błądek, Jarosław; Chmielarczyk, Kamil
Pressure pulsation and pipeline vibration damping with the use of 3D printed nozzles
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zima, Krzysztof; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian
Zastosowanie Case-Based Reasoning (CBR) do oszacowania kosztu i czasu napraw usterek budowlanych w lokalach mieszkalnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Plebankiewicz, Edyta; Grącki, Jakub
Utrzymanie budynków o przeznaczeniu edukacyjnym – studium przypadku
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Pokladko-Kowar, Monika; Wojtasik, Katarzyna
Organiczne diody elektroluminescencyjne na bazie pochodnych pirazolochinoksalin
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Walczak, Rafał; Derkowski, Wit
Pomiar sił sprężających w elemencie kablobetonowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ślaga, Łukasz; Seruga, Andrzej
Projektowanie sprężonych zbiorników cylindrycznych o monolitycznym sposobie połączenia ściany z dnem na przykładzie systemu retencyjnego we Wrocławiu o łącznej pojemności 60 000 m3
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szydłowski, Rafał; Łabuzek, Barbara
Kondycja dachu katowickiego Spodka w świetle aktualnych pomiarów sił w dźwigarach linowo-prętowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łabuzek, Barbara; Szydłowski, Rafał
Badania kablobetonowej płyty z lekkiego betonu kruszywowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kijania-Kontak, Magda; Winnicki, Andrzej
Badania doświadczalne przyczepności prętów zbrojeniowych SAS 670/800 do betonu wysokiej wytrzymałości za pomocą próby pull-out
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jeziorski, Miłosz; Derkowski, Wit
Nośność stropu z płyt kanałowych obciążonego siłą skupioną
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Betlej, Michał; Ciurej, Henryk; Gwoździewicz, Piotr
Analiza lokalnej pracy zarysowanego naroża płyty sprężonego obiektu mostowego w dużym skosie w aspekcie wpływu obciążeń eksploatacyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kowalik, Marcin; Drozd, Wojciech
Nowelizacja prawa budowlanego a uzyskanie pozwolenia na budowę domu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Walczak, Rafał; Derkowski, Wit
Pomiar sił sprężających w elemencie kablobetonowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022

poprzednie
1 ... 1415161718192021222324 ... 735
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/