Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14687
poprzednie
1 ... 1617181920212223242526 ... 735
następne

Woźniak, Monika; Boratyńska-Sala, Anna
The potential of creative methods for IT project management
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gutenko, Denys
Jednowymiarowy model elastomeru magnetoreologicznego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Bąk, Agnieszka; Pławecka, Kinga; Łach, Michał
Comparison of thermal properties of foamed geopolymer materials based on fly ash and metakaolin
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Baran-Gurgul, Katarzyna; Kołodziejczyk, Katarzyna; Rutkowska, Agnieszka
Czasowa i przestrzenna zmienność średniego przepływu w Polsce - ujęcie regionalne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Repetto, Matteo; Duzha, Armend; Kołodziej, Joanna
A cybersecurity framework to guarantee reliability and trust for digital service chains – GUARD
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 140
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czyczuła, Włodzimierz; Błaszkiewicz-Juszczęć, Dorota
Wpływ nierównomiernego obciążenia toków szynowych na obroty podkładów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Czyczuła, Włodzimierz; Kozioł, Piotr; Chudzikiewicz, Andrzej
Wpływ defektów podparcia podpór i podkładów na odpowiedź drogi szynowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Czyczuła, Włodzimierz; Chudyba, Łukasz
Badania podkładek pod podkładem z uwagi na drgania w otoczeniu dróg szynowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Czyczuła, Włodzimierz; Rochel, Maciej; Błaszkiewicz-Juszczęć, Dorota
Wpływ zastosowania systemu smarującego szyny na łuku o małym promieniu na hałas, zużycie szyn i drogę hamowania pociągu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Egner, Władysław; Egner, Halina; Mroziński, Stanisław; Piotrowski, Michał
Dissipative phenomena accompanying low cycle fatigue of P91 steel
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Lee, Hsiao Wei; Fakhri, Hamidreza; Ranade, Ravi; Basaran, Cemal; Egner, Halina; Lipski, Adam; Piotrowski, Michał; Mroziński, Stanisław; Bin Jamal M, Noushad ; Rao, Chebolu Lakshmana
Application of unified mechanics theory to constitutive modeling of gigacycle fatigue
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Czyczuła, Włodzimierz; Sołkowski, Juliusz
Praca podsypki tłuczniowej na kolejowym obiekcie mostowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Błaszkiewicz-Juszczęć, Dorota; Janowiec, Filip
Zagrożenia realizacyjne wynikające z nowej konstrukcji drogi kolejowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Kozioł, Piotr
Semi-analytical approach to dynamical analysis of the "beam inside beam" model
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip
Wyznaczenie konsekwencji ryzyka w oparciu o "matrycę ryzyk" dla kolejowych inwestycji budowlanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Kania, Ewelina; Śladowski, Grzegorz; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Sroka, Bartłomiej
Ocena efektywności komunikacji pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem teorii Metasieci
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Juszczyk, Michał; Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Eksploracja danych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie – próba zastosowania sztucznych sieci neuronowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Janowiec, Filip
Modelowanie wpływu aukcji elektronicznej na postępowanie przetargowe przy użyciu sieci bayesowskiej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Zima, Krzysztof; Mitera-Kiełbasa, Ewelina
Poziomy zapotrzebowania na informacje LOIN elementów modeli BIM: standardy w wybranych krajach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Ostrowski, Krzysztof Adam; Furtak, Kazimierz
Wpływ włókien węglowych z recyklingu na efektywność wzmocnienia samozagęszczałnego flbrobetonu wysokowytrzymałościowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022

poprzednie
1 ... 1617181920212223242526 ... 735
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/