Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14687
poprzednie
1 ... 1112131415161718192021 ... 735
następne

Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Kiesiewicz, Dawid; Jamróz, Paweł; Oksiuta, Bartosz; Ortyl, Joanna
Wpływ nanonapełniaczy nieorganicznych na właściwości fotochemiczne i fotofizyczne kompozytów otrzymywanych w procesach fotopolimeryzacji rodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Oksiuta, Bartosz; Jamróz, Paweł ; Jankowska, Magdalena; Noworyta, Małgorzata; Kiesiewicz, Dawid; Oksiuta, Dawid; Wałczyk, Weronika; Ortyl, Joanna
Wpływ nanododatków nieorganicznych na kinetykę procesów fotopolimeryzacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Kiesiewicz, Dawid; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Noworyta, Małgorzata; Jamróz, Paweł; Wątor, Zuzanna; Oksiuta, Bartosz
Druk 3D z metalu z wykorzystaniem procesu elektrolizy w fazie wodnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Jamróz, Paweł; Oksiuta, Bartosz; Jankowska, Magdalena; Noworyta, Małgorzata; Kiesiewicz, Dawid; Wątor, Zuzanna; Ortyl, Joanna
Badanie wpływu nanotlenków i nanoglinki na kinetykę polimeryzacji kationowej fotoutwardzalnych kompozytów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Wątor, Zuzanna; Jamróz, Paweł; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Badania kinetyczne fotopolimeryzacji w warstwach porowatych, na potrzeby monitorowania postępu prowadzonej w świetle UV obróbki poprodukcyjnej modelowych biostruktur wydrukowanych w technologii DLP, z wykorzystaniem technologii FPT (ang. Fluorescent Probe Technology)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Wałczyk, Weronika; Topa-Skwarczyńska, Monika; Kiesiewicz, Dawid; Jamróz, Paweł; Gałuszka, Karolina; Oksiuta, Bartosz; Oksiuta, Dawid; Ortyl, Joanna
Analiza wpływu nanododatków na kinetykę procesów fotoinicjacji kompozytów fotoutwardzalnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Oksiuta, Bartosz; Oksiuta, Dawid; Jankowska, Magdalena; Ortyl, Joanna
Tlenek limonenu jako dodatek w procesie fotopolimeryzacji nanokompozytów polimerowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Oksiuta, Bartosz; Oksiuta, Dawid; Topa-Skwarczyńska, Monika; Świeży, Andrzej; Ortyl, Joanna
Innowacyjne kompozyty polimerowe stosowane w procesie biodruku
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Stalmach, Paweł; Niezgoda, Paweł; Ortyl, Joanna
Badania spektroskopowe systemów inicjujących dedykowanych do fotopolimeryzacji rodnikowej i kationowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Gałuszka, Karolina; Oksiuta, Bartosz; Starzak, Katarzyna; Ortyl, Joanna
Opracowanie fluorescencyjnego filamentu z PLA do druku 3D w technologii FDM
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Kisielewski, Piotr
Transport planning model in relation between public transport authority and public transport operators
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 70
Szarkowska, Magda
Najnowsze europejskie realizacje przestrzennej wizualizacji reliktów archeologicznych w tym grodzisk prehistorycznych i średniowiecznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Szarkowska, Magda
Rewaloryzacja grodzisk wczesnośredniowiecznych szansą na rewitalizację regionu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Przygodzki, Dominik
Fotogrametria jako narzędzie pomocy inwentaryzacyjnej procesu projektowego w trudnym środowisku – na przykładzie projektu parku archeologicznego dla dzieci na Zamku w Rabsztynie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Przygodzki, Dominik
Rekonstrukcja cyfrowa zamku w Rabsztynie jako uzupełnienie dydaktyczne projektu rewitalizacji Ruin Zamku w Rabsztynie i udostępnieniu dla ruchu turystycznego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Ferdek, Urszula; Prącik, Michał
O metodach określania własności wibroizolatorów linowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Juszczyk, Michał; Wieczorek, Damian; Pacyno, Hanna; Dzienniak, Anna
Clash detection based on IFC/BIM models – case studies and process parameterization
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Varbanov, Petar Sabev; Chin, Hon Huin; Klemeš, Jiří Jaromír; Ocłoń, Paweł ; Zhang, Sheng
Potential of solar powered underground waste heat utilisation in total site heat integration
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łacny, Łukasz; Kozień, Marek Stanisław
Analiza numeryczna wpływu zmiany średnicy środkowej części pręta krępego o zmiennym przekroju na częstotliwości własne drgań wzdłużnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Chwalik-Pilszyk, Gabriela; Ziemiański, Daniel; Kozień, Marek S.
Doświadczalna identyfikacja wartości współczynników sztywności i tłumienia do modelu człowieka poruszającego się wózkiem inwalidzkim
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022

poprzednie
1 ... 1112131415161718192021 ... 735
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/