Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LII Konferencja Naukowa, 2006

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2006
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 123
poprzednie
1234567
następne

Świdziński, Waldemar; Janicki, Krzysztof; Krzysik, Andrzej
Profesjonalne bazy danych jako niezbędne narzędzie bezpiecznego projektowania i eksploatacji dużych obiektów hydrotechnicznych na przykładzie składowiska Żelazny Most
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Bolt, Adam; Sukowski, Tadeusz; Szudek, Wojciech
Wykorzystanie modelowania numerycznego procesów sufozji w ocenie stanu i rewitalizacji małych elektrowni wodnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Łukasik, Agata
Sterowanie funkcjami przeciwpowodziowymi zbiornika Racibórz w świetle badań hydraulicznych na modelu przestrzennym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Szamowski, Andrzej
Rozwiązywanie problemów hydraulicznych energetyki wodnej za pomocą badań modeli fizycznych na przykładzie stopnia wodnego Malczyce na Odrze
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Daniel, Ryszard
Zagadnienia kontaktowe w projektowaniu i remontach ruchomych zamknięć wodnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Parylak, Krzysztof
Zagrożenia trwałości budowli piętrzących Odrzańskiej Drogi Wodnej, wynikające z procesów starzenia
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Buchholz, Władysław
Uwarunkowania eksploatacyjne i potrzeby rozwojowe wybranych obiektów hydrotechnicznych Dolnej Odry ze szczególnym uwzględnieniem rejonów stoczniowych, portowych i torów podejściowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Winter, Jan
Obecny stan i perspektywy rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Cywiński, Zbigniew
Dwa projekty dróg wodnych w II Rzeczypospolitej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Potasznyk, Semeon; Łobanow, Leonid; Gordeiev, Wadym
Kaskada budowli hydrotechnicznych na Dnieprze - dzień dzisiejszy i przyszłość
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Florkowski, Jerzy
Problemy inżynierskie budowy, użytkowania i monitoringu zapory Klimkówka na rzece Ropie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Marczewski, Jacek
Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Dymkowski, Adam
Zbiornik wodny Wióry na rzece Świślinie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kodura, Apoloniusz; Kuźniar, Piotr
Prognoza erozji koryta Wisły na przykładzie projektowanego stopnia wodnego Nieszawa
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Kryczałło, Arkadiusz
Ocena stanu portowych i stoczniowych obiektów hydrotechnicznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Zadroga, Bohdan
Stateczność morskich budowli hydrotechnicznych - encyklopedia badań modelowych i terenowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bieniecki, Tadeusz
Polskie doświadczenia przy stosowaniu w falochronach nowych kształtów bloków betonowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Marcinkowski, Tomasz; Szmytkiewicz, Marek
Współczesne tendencje w ochronie brzegów morskich
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Mazurkiewicz, Bolesław
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne morskich budowli hydrotechnicznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Majewski, Wojciech
Zmiany w podejściu do ochrony przeciwpowodziowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/