Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LII Konferencja Naukowa, 2006

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2006
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 123
poprzednie
1234567
następne

Pałkowski, Szymon; Wołosiuk, Krzysztof
Obliczanie słupów stalowych według norm PN-90/B-03200 oraz PN-EN 1993-1-1
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Ogloblya, Olexander; Plastovets, Olga
Numerical investigation concerning the influence of foundation settlement on strenght of large capacity tanks
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Kowal, Zbigniew
Reologiczny model wytężenia stalowo-betonowych dźwigarów zespolonych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kołodziej, Jarosław; Jankowska-Sandberg, Joanna
Badania doświadczalne zwichrzenia sprężystego kratownicy stalowej z uwzględnieniem podatności stężeń bocznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Gosowski, Bronisław; Kozów, Marek
Wpływ podpór pośrednich na wytężenie ciągłych płyt warstwowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Biegus, Antoni; Czepiżak, Dariusz
Badania interakcyjnej nośności zginanych i dociskanych przekrojów wzmocnionych blach fałdowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Basiński, Witold; Kowal, Zbigniew
Model sztywności obrotowej doczołowych połączeń odkształcalnych dźwigarów o falistym środniku
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Barszcz, Anna; Giżejowski, Marian
Zintegrowane podejście ciągłe w projektowaniu prętowych konstrukcji stalowych wg Eurokodu 3
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Wójcik, Robert; Koniorczyk, Marcin
Proces iniekcyjnego osuszania murów - analiza numeryczna
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Szer, Iwona; Klemm, Piotr; Rożniakowski, Kazimierz
Zastosowanie speckli laserowych do diagnostyki stopnia oczyszczenia powierzchni
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Rożniakowski, Kazimierz; Klemm, Piotr
Laserowe czyszczenie i modyfikacja warstwy wierzchniej metali
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Kulowski, Andrzej; Kinasz, Roman; Kamisiński, Tadeusz
Zalecenia akustyczne do projektu budowlanego sali koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Koniorczyk, Marcin; Gawin, Dariusz
Wpływ soli na wysychanie przegród budowlanych w polskich warunkach klimatycznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Heim, Dariusz; Klemm, Piotr; Szczepańska, Eliza
Całkowity wskaźnik oświetlenia dziennego. Część 1 - metodologia
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Szczechowiak, Edward
Efektywność energetyczna budynków
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Syposz, Jan; Jadwiszczak, Piotr
Komputerowe systemy zarządzania energią w budynkach
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Kubik, Jan
Problemy zachowania i konserwacji zabytków
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Falaciński, Paweł; Kledyński, Zbigniew
Przepuszczalność hydrauliczna zawiesin twardniejących z dodatkiem popiołów fluidalnych w świetle badań struktury porowatości
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Dąbrowski, Henryk
Problemy wykonawcze i eksploatacyjne mokrych składowisk odpadów paleniskowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Wrzosek, Krzysztof; Zajbert, Andrzej
Rozwiązania techniczne służące bezpiecznej rozbudowie składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/