Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LII Konferencja Naukowa, 2006

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2006
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 123
poprzednie
1234567
następne

Dudek, Mariusz
Czas podróży jako miernik niezawodności sieci ulic
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Dołżycki, Bohdan; Judycki, Józef
Wpływ metod zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych na wyniki badań ich cech mechanicznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Brzeziński, Andrzej; Rezwow, Magdalena; Szymański, Łukasz
Ocena efektywności funkcjonowania pasów autobusowych w Warszawie z wykorzystaniem metod symulacji ruchu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Bajak, Marzena
Betony asfaltowo-cementowe - ich cechy fizykomechaniczne
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Zabielska-Adamska, Katarzyna
Wpływ wilgotności przy zagęszczaniu na odkształcalność popiołu lotnego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Sulewska, Maria J.; Zabielska-Adamska, Katarzyna
Oszacowanie wartości CBR za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Sulewska, Maria J.
Zastosowanie lekkiej sondy dynamicznej w powierzchniowych warstwach gruntu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Sikora, Zbigniew; Michalak, Rafał
Badania modelowe z ośrodkiem rozdrobnionym z zastosowaniem technik cyfrowego przetwarzania obrazu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Przewłócki, Jarosław
Analiza nośności granicznej losowego podłoża gruntowego pod fundamentem metodami pierwszego rzędu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Posłajko, Mariusz
Analiza numeryczna nasypu drogowego projektowanego na terenie osuwiskowym w rejonie budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Michalak, Hanna
Ocena wpływu realizacji budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi na przemieszczenia podłoża w sąsiedztwie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Gorączko, Aleksandra; Kumor, Maciej K.
Próba określenia zależności funkcyjnej sezonowych zmian wilgotności podłoża ekspansywnego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Glinicki, Stanisław P.
Sposób określenia modułów odkształcenia niespoistego nasypowego podłoża
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Glinicka, Małgorzata J.
Parametry geomechaniczne mieszaniny piasku i odpadów z tworzyw sztucznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Gaszyński, Jan; Gwóźdź-Lasoń, Monika
Analiza numeryczna wzmocnionego podłoża gruntowego pod nasypem drogowym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Bolt, Adam; Kuzora, Agnieszka
Wpływ średnicy komory kalibracyjnej na wartości oporu na stożku minisondy statycznej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Bolt, Adam; Duszyńska, Angelika
Badania projektowe geosyntetyków stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
Projektowanie obiektów inżynieryjnych w ujęciu systemowym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Skorupka, Dariusz; Hastak, Makarand
Identification and analysis of risk indicators of the increase in construction project costs
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Koźniewski, Edwin
Zastosowanie geometrii dachów do wyznaczania linii rozdziału urobku w robotach ziemnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/