Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LII Konferencja Naukowa, 2006

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2006
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 123
poprzednie
1234567
następne

Wyrzykowski, Mateusz; Gawin, Dariusz; Pesavento, Francesco
Modelowanie autogenicznych odkształceń betonu przy użyciu naprężeń efektywnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Skrzypczak, Izabela
Analiza kryterium zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Możaryn, Teresa
Określenie trwałości powłok polimerowych na podstawie badania zmian ich przepuszczalności podczas ekspozycji starzeniowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Horszczaruk, Elżbieta; Kiernożycki, Włodzimierz
Wpływ intensywności obciążenia na zużycie abrazyjne betonów wysokowartościowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Grzeszczyk, Stefania; Janowska-Renkas, Elżbieta
Rola wypełniaczy wapiennych w cemencie w kształtowaniu właściwości reologicznych zaczynów
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Kurdowski, Wiesław; Garbacik, Albin; Chłądzyński, Sławomir
Wpływ rodzaju cementu na właściwości betonu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Urban, Tadeusz
Zbrojenie poprzeczne stref przysłupowych płaskich płyt żelbetowych a możliwość ciągliwego sposobu niszczenia
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Nagrodzka-Godycka, Krystyna; Piotrkowski, Paweł
Zarysowanie i niszczenie niskich wsporników belek
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Malesza, Jarosław; Łapko, Andrzej
Wpływ sztywności przekrojów przywęzłowych na stan naprężeń w węzłach ram monolitycznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Korentz, Jacek
Wpływ stateczności zbrojenia podłużnego na zachowanie słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Knauff, Michał; Ostromęcki, Rafał
Czy sprawdzanie szerokości rys ukośnych w belkach żelbetowych jest konieczne?
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Klempka, Krzysztof; Knauff, Michał
Wpływ pełzania na ugięcia ściskanych elementów betonowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Wojdak, Ryszard
Problemy konstrukcyjno-montażowe współczesnych budynków wysokich realizowanych w żelbecie monolitycznym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Domański, Tomasz; Czkwianianc, Artem
Odkształcenia w strefach ścinania w świetle teorii i badań
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Buda-Ożóg, Lidia; Łakota, Władysław
Eksperyment fizyczny i numeryczny w analizie dynamicznej belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Ajdukiewicz, Andrzej; Kliszczewicz, Alina; Węglorz, Marek
Badania strunobetonowych płyt otworowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Żurański, Jerzy A.
Wpływ niektórych czynników klimatycznych i technicznych na obciążenie dachów śniegiem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Zasada, Michał; Meronk, Błażej; Wilde, Krzysztof
Zastosowanie czujników światłowodowych do monitorowania belek żelbetowych i zbiorników stalowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Woliński, Szczepan
Ryzyko w projektowaniu konstrukcji z betonu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Tarczyński, Lesław
Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na temperaturę w przestrzeni wentylowanej kominów wieloprzewodowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/