Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXV Konferencja Naukowa, 1979

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1979
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
poprzednie
1 ... 3456789
następne

Cholewicki, Andrzej; Misiaszek, Agnieszka
Obliczanie ścian usztywniających posadowionych na słupach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Brandt, Andrzej M.
Badania propagacji rys i odporności na zniszczenie elementów fibrobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Baryła, Adam
Metoda teoretycznego wyznaczania przemieszczeń i sił wewnętrznych w płytach żelbetowych z rysami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Banach, Ryszard; Kujawiński, Kazimierz; Olejnik, Andrzej
Belkowo-płytowa konstrukcja prefabrykowanego stropu żelbetowego dla budownictwa remontowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Badura, Józef; Starosolski, Włodzimierz
Badania nośności i odkształcalności złączy pionowych systemu W-70 PRAS-BET
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Babut, Roman
Badanie i obliczanie elementów zginanych z betonu drobnoziarnistego uzbrojonego ciętymi włóknami stalowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Angerman, Janusz; Jasman, Stefan; Kobielak, Sylwester
Ocena wybranych systemów betonowego budownictwa handlowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Ajdukiewicz, Andrzej; Vorreiter, Jan
Badania żelbetowych słupów zespolonych złożonych z prefabrykowanych łupin i monolitycznego rdzenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Szymczak, Czesław
Optymalizacja prętów cienkościennych o otwartym przekroju bisymetrycznym z ograniczeniami na częstość drgań skrętnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Stypuła, Krzysztof
Wpływ wysokości spadania młota kafara na parametry drgań wywołanych wbijaniem pali fundamentowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Stojek, Zbyszko; Sobol, Karol
Wymuszone płaskie drgania stacjonarne pręta dwuwarstwowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Smoleń, Tadeusz
Wpływ odchyłek wykonawczych na stan naprężenia w powłoce chłodni kominowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Puła, Olgierd
Stan naprężeń w półpłaszczyźnie sprężystej wokół fundamentu z płaszczem osłonowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Pytel, Witold; Sarniak, Włodzimierz
Współpraca konstrukcji sprężystych z podłożem górniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Nagórski, Roman; Zieliński, Sławomir; Żmijewski, Kszysztof Henryk
Element nieskończony w przestrzennych zagadnieniach teorii sprężystości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Marks, Maria
Odkształcalność elementu kompozytowego uzbrojonego dwiema rodzinami włókien
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Langer, Jan; Wójcicki, Zbigniew
Zastosowanie metody centralnych różnic skończonych w numerycznej analizie drgań parametrycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Langer, Jan; Klasztorny, Marian
Drgania belki mostowej wywołane ruchomą masą rozłożoną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Langer, Jan; Bryja, Danuta
Statyka mostu wiszącego z uwzględnieniem efektów nieliniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Kwiatkowski, Józef; Rawa, Wojciech
Skręcanie trzonu traktowanego jako pręt cienkościenny o przekroju zamkniętym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979

poprzednie
1 ... 3456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/