Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXV Konferencja Naukowa, 1979

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1979
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
poprzednie
123456789
następne

Stupnicki, Wiesław
Pewien przypadek rozkładu wytrzymałości betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Steckiewicz, Romuald; Sobolewski, Jerzy
Badania cech mechanicznych próbek betonowych w osiowo-symetrycznym stanie naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Próchniak, Stanisław; Woźniak, Mieczysław
Wpływ dodatku popiołu lotnego z węgla brunatnego okręgu Konina na porowatość betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Pluta, Jerzy; Długołęcka, Emilia
Stany graniczne zespołu powłoka - podłoże w przypadku epoksydowych powłok zbrojonych na konstrukcjach z rysami ruchomymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Pietroń, Józef; Domin, Tadeusz; Szaraniec, Hubert; Osińska, Barbara
Korozja stali w gipsie i badania nad otrzymaniem spoiw gipsowych o obniżonej agresywności chemicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Pierzchała, Henryk
Krzywe płynięcia świeżych zaczynów cementowych i zapraw przy przepływie laminarnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Pidek, Wiktor
Struktura pyłów węglanowych jako kryterium wytrzymałości betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Penkala, Barbara; Bralewska, Ewa
Przyczyny niszczenia prefabrykowanych elementów budowlanych wykonanych z reaktywnym kruszywem żwirowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Nowakowski, Bolesław; Dyzman, Bogumił; Kuiński, Marek; Malak, Barbara
Wpływ dodatków upłynniających typu "DYSPERGATOR NB-2" i "UPŁYNNIACZ SK-1" na niektóre cechy betonów formowanych w podwyższonych temperaturach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Nowak, Henryk Antoni
Zależność wytrzymałości zaczynów gipsowych od porowatości całkowitej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Muszyński, Władysław; Rawicki, Zygmunt
Doświadczenia z betonem specjalnym dla ciśnieniowych sztolni o nachyleniu 45o
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Mikoś, Jan; Nierada, Jerzy
Zastosowanie mączki anhydrytowej w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Mierzwa, Janusz
Elektrotermiczna intensyfikacja wzrostu wytrzymałości betonu w monolitycznych elementach poziomo formowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Matyszewski, Tomisław; Łosiewicz, Mirosława; Łopacińska, Barbara
Zastosowanie mikrosfer jako wypełniacza do betonów izolacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Kopyciński, Bronisław
Badania nad właściwościami betonu piaszczystego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Kiernożycki, Włodzimierz; Kaszyńska, Maria; Kurzawa, Janusz
Badania wstępnego okresu hydratacji cementu na wytrzymałość i budowę strukturalną nagrzewanego zaczynu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Kapelko, Aleksander; Kondratowicz, Wiesław
Uplastycznienie betonu cementowego przeznaczonego do budownictwa monolitycznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Harnwolf-Wilczyńska, Anna
Wpływ plastyfikatorów i aktywatorów na przebieg dojrzewania betonów lekkich opartych na spoiwie cementowo-popiołowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Grzelak, Eugeniusz; Malinowski, Antoni
Problemy technologiczne produkcji piasków hydroklasyfikowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Grabiec, Kalikst; Murkowska, Małgorzata; Słowek, Grzegorz
Autoklawizowany beton piaskowy na spoiwie cementowo-wapiennym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/