Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXV Konferencja Naukowa, 1979

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1979
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
poprzednie
123456789
następne

Karczewski, Jan A.; Paczkowski, Witold
Optymalizacja stalowej kratownicy przestrzennej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Kania, Józef
Ocena stanów granicznych określonych systemów konstrukcji stalowych metodami wybranych technik pomiarowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Główczak, Włodzimierz; Weiss, Stanisław
Badania modelowe serii pewnego typu nośnic powłokowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Bodarski, Zdzisław; Pasternak, Hartmut
Losowe obciążenie belek podsuwnicowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Bandyszewski, Wiesław
Ugięcia belek stalowych w normowych stanach granicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Wlazło, Ryszard A.
Tłumienie w zarysowanych belkach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Urban, Tadeusz
Zagadnienie przebicia żelbetowych płaskich stropów w strefie słupów skrajnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Sulimowski, Zdzisław; Kliszczewicz, Ryszard
Wykres interakcji dla przekroju żelbetowego jako moduł programu na EMC
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Stupnicki, Wiesław
Modele zniszczenia zginanych elementów symetrycznie sprężonych na przykładzie żerdzi BSW
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Stachurski, Wiesław; Łapko, Andrzej
Badania sił obciążających elementy pionowe pogrążone w ośrodku sypkim komór silosów na zboże
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Runkiewicz, Leonard
Wpływ wilgotności betonu w konstrukcji na ocenę jego wytrzymałości charakterystycznej metodami sklerometrycznymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Runkiewicz, Leonard
Radiografia konstrukcji z betonu za pomocą wysokoenergetycznych źródeł promieniowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Pyszniak, Józef; Stawiski, Bohdan
Badania jakości termoobróbki wielkopłytowych prefabrykatów betonowych z zastosowaniem termowizji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Płachecki, Marian
Ocena wpływu sił poprzecznych na ugięcia belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Pluta, Jerzy; Krawczyk-Najfeld, Teresa
Analiza głębokości rys betonowej konstrukcji osłony biologicznej reaktora
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Piwowarski, Krzysztof; Kaczmarczyk, Stanisław
Zarysowanie ukośne belek żelbetowych o przekrojach trapezowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Pawłowski, Zbigniew; Rokicki, Wiesław; Rosińska, Zofia
Badania przemieszczeń technologicznych budynków wysokich o konstrukcji trzonowo-szkieletowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Minch, Maciej
Zastosowanie równań całkowych do wyznaczania naprężeń w żelbetowych tarczach zarysowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Mikulec, Jan
Ugięcia żelbetowych płyt pasmowych przy obciążeniu statycznym i termicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Marcinkowski, Zbigniew; Suwalski, Jan; Święcicki, Wojciech
Statyka i konstrukcja stropu kasetonowego w układzie płytowo-słupowym o siatce 9 x 12 m
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/