Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXV Konferencja Naukowa, 1979

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1979
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
poprzednie
1234567 ... 9
następne

Sajdak, Jerzy
Ochrona akustyczna obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Rybarczyk, Andrzej
Ochrona środowiska w przemysle cementowym, wapienniczym i gipsowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Kasza, Kazimierz
Nowoczesne rozwiązania przestrzenne cementowni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Weryński, Bronisław
Kompleksowa produkcja tlenku glinowego i cementu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Mogiłko, Stanisław
Nowoczesna polska linia produkcji cementu metodą suchą o wydajności 3500 Mg/dobę
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
F. L. Smidth & CO. A/S
Piece F. L. Smidth do kalcynacji wstępnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Mazur, Stanisław
Niektóre problemy stosowania gipsu w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Braun, Kazimierz
Marki cementu a długość cyklu produkcyjnego wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych dla budownictwa uprzemysłowionego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Karyś, Jerzy; Zachara, Mieczysław
Ocena cementów stosowanych w budownictwie oraz potrzeby nowoczesnego budownictwa w zakresie nowych marek cementu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Zaręba, Irena
Program rozwoju przemysłu cementowego, wapienniczego i gipsowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Olejarz, Jerzy
Górnictwo skalne przemysłu cementowego wapienniczego i gipsowego i programowane : kierunki jego rozwoju
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Peukert, Janina; Peukert, Stanisław
Wykorzystanie odpadów przemysłowych do produkcji materiałów wiążących
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Poleszak, Janusz
Postęp technologii i mechanizacja przemysłu cementowego wapienniczego i gipsowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Peukert, Stanisław
Udział zaplecza naukowo-badawczego przemysłu w zaspokajaniu potrzeb gospodarki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Zaręba, Irena
Prognoza zapotrzebowania gospodarki na materiały wiążące pochodzenia mineralnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Cieśliński, Walery
Zarys dotychczasowego rozwoju przemysłu cementowego, wapienniczego i gipsowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Szygocki, Anatol
Przemysł cementu, wapna i gipsu w gospodarce narodowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Żywica, Roman
Metoda określania poziomu koncentracji maszyn i urządzeń w produkcji budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Więckowski, Andrzej
Planowanie zapasu prefabrykatów na budowie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Wasilewski, Zbigniew; Dylewski, Jerzy
Dobór reprezentantów systemów budownictwa mieszkaniowego w zakresie wymagań montażowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979

poprzednie
1234567 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/