Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXV Konferencja Naukowa, 1979

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1979
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
poprzednie
12345678
następne

Suwalski, Jan; Szklarski, Stanisław
Wielkości parcia bocznego przy prasowaniu wybranych mieszanek betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Mrozowicz, Juliusz
Modelowanie symulacyjne cyklicznych procesów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Miączyński, Andrzej; Knauff, Anna; Rolewska-Dusińska, Maria
Model matematyczny specjalizacji produkcji zakładów prefabrykacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Marcinkowski, Kajetan; Nowakowski, Bolesław
Techniczne i użytkowe uwarunkowania dla modelu robót wykończeniowych w budownictwie wielorodzinnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Lenkiewicz, Władysław; Węgrzyn, Ewa
Metoda doboru zespołu maszyn, zapewniająca terminową realizację roboty
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Kapliński, Oleg; Dołotow, Aleksander W.
Wpływ zmienności czasu pracy na wydajność cyklicznych ciągów technologicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Kamiński, Stanisław
Metoda optymalizacji wyboru rozwiązań w technologii robót budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Jaworski, Kazimierz M.
Podkrytyczność robót budowlanych w planowaniu sieciowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Dachowski, Ryszard; Jarczyński, Aleksander
Metoda określania optymalnego czasu eksploatacji maszyny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Czapliński, Kazimierz; Marcinkowska, Ewa
Analiza wyników badań wybranych czynników systemów konstrukcyjno-technologicznych budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Cyunel, Bogdan; Konopka, Roman; Kowalik, Jerzy
Optymalizacja wykorzystania maszyn budowlanych w świetle programowania sieciowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Cieszyński, Kazimierz
Warunki wzrostu stopnia wykorzystania potencjału produkcyjnego wytwórni prefabrykatów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Chełmicki, Jerzy
Wpływ prefabrykacji wielkoprzestrzennej na poziom standardu mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Charytonowicz, Jerzy
Zastosowanie prefabrykatów wielkoprzestrzennych (komórek) w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Błochowiak, Zbigniew
System sterowania realizacją wieloletniego programu budownictwa mieszkaniowego (na przykładzie Iraku)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Ziobroń, Władysław
Własności mechaniczne stali sprężajacej Ø 5 mm w świetle najnowszych badań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Zasławska, Anna; Zasławski, Ryszard
Wpływ wieku betonu na jego moduł odkształceń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Wilkoszewski, Piotr S.
Prognozowanie klasy betonu w ciągu 8 godzin metodą elektronagrzewu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Śliwowski, Lech; Michalczyk, Jacek; Rutkowska, Magdalena; Cena, Krzysztof
Badania mikroklimatu i komfortu cieplnego w pomieszczeniach systemowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na Dolnym Śląsku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Stus, Ryszard; Dominas, Stanisław
Odkształcalność dojrzewającego betonu formowanego z gorącej mieszanki betonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/