Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXV Konferencja Naukowa, 1979

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1979
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
poprzednie
123456789
następne

Eyman, Krystian H.; Świtalski, Olgierd
Mechanizm impulsów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Czerski, Zdzisław
Pulsacyjne zagęszczanie mieszanek gipsowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Bukowski, Andrzej; Ryduchowska, Danuta
Zaprawy żywiczne o lepiszczu butadienowo - furfurylowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Broniewski, Tadeusz; Śliwiński, Jacek
Efekty impregnacji zaczynów cementowych metakrylanem metylu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Bojanowska, Zofia; Brzeska, Maria; Przedecki, Tadeusz; Sułocki, Jerzy
Badania gruntobetonów do obudowy rurociągów dużych średnic
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Bobkiewicz, Helena; Ponikiewska, Wanda; Pogorzelski, Jerzy Andrzej
Opracowanie technologii i badania ogniochronnych mas tynkarskich azbestowo-cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Bastian, Stanisław
Projektowanie betonów z popiołem lotnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Wiśniewski, Leszek; Petlic, Piotr
Doświadczalne wyznaczenie stanu naprężenia w metalowym słupie pełnościennym o zmiennym przekroju
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Westwal, Zenon; Kosiorek, Mirosław; Pogorzelski, Jerzy A.; Suska, Janusz
Zestaw do zabezpieczania konstrukcji stalowych przed korozją i ogniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Taraszkiewicz, Czesław; Czerkas, Krzysztof; Jaczewski, Michał
Zastosowanie farb krzemianowo - cynkowych w śrubowych połączeniach ciernych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Ryżyński, Andrzej; Skarżewski, Jacek M.; Sturzbecher, Krzysztof
Problemy zastosowania stali trudno rdzewiejących do budowy mostów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Murzewski, Janusz; Sowa, Alfred
Ocena charakterystycznej wytrzymałości stali z uwzględnieniem apriorycznych statystyk
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Mielczarek, Zbigniew; Fandrejewska, Elżbieta; Antonowicz, Anna
Wpływ sztywności złączy na prace dźwigarów o przekroju dwuteowym wykonanych z drewna i płyt wiórowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Merunowicz, Włodzimierz; Jóźwiak, Stanisław
Wykresy do projektowania słupów ram wielopiętrowych niestężonych w oparciu o teorię plastyczności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Mendera, Zbigniew
Optymalizacja rozstawu stalowych wiązarów dachowych ze względu na ciężar własny konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Łubiński, Mieczysław; Włodarczyk, Wojciech
Ocena wytrzymałości obliczeniowych rur stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Łubiński, Mieczysław; Giżejowski, Marian
Losowe zwichrzenie belek ciągłych z uwzględnieniem plastycznej redystrybucji naprężeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Lubieniecki, Edmund; Przedpełski, Jerzy
Analiza statyczna stalowego sprężonego dźwigara skrzynkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Kowal, Zbigniew
Parametry losowych wartości własnych prętów ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979
Kleśta, Lech; Pancewicz, Zygmunt; Rawłuszko, Andrzej
Teoretyczna i doświadczalna analiza klejonych połączeń elementów metalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1979

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/