Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XIX Konferencja Naukowa, 1973

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1973
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 131
poprzednie
1234567
następne

Mianowski, Krzysztof
Zarysowanie ukośne belek sprężonych i żelbetowych w strefie połączonego działania siły poprzecznej i momentu zginającego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Grabiec, Kalikst; Rędziniak, Jan
Nośność belek glinoporytobetonowych o minimalnym i maksymalnym procencie zbrojenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Głomb, Józef; Mentel, Stanisław
Ciągły most sprężony z betonu lekkiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Gdański, Kazimierz
Probabilistyczna metoda wymiarowania słupów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Fuksa, Michał; Śliwiński, Marek
Wytrzymałość i odkształcalność betonu zbrojonego włóknem stalowym przy osiowym rozciąganiu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Dąbrowski, Kazimierz; Król, Mieczysław
Wpływ wtopienia końców belek prefabrykowanych na nośność podciągów żelbetowych na ścinanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Dąbrowski, Kazimierz; Jargiełło, Jan; Koczorowski, Sławomir
Szerokość rozwarcia rys w żelbetowych elementach mimośrodowo rozciąganych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Biernatowski, Kazimierz
Problemy współpracy układu budynek - podłoże gruntowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Andruszewicz, Stanisław
Zastosowanie teorii starzenia się betonu do wymiarowania mostów kablobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Abramowicz, Marian; Ciaś, Andrzej
Wytrzymałość zmęczeniowa na ściskanie keramzytobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Życki, Ryszard
Zastosowanie kamery filmowej do badań modelowych stateczności prętowej konstrukcji przestrzennej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Tumiłowicz, Zofia
Przemieszczenia i siły wewnętrzne wywołane polem temperatury w przekryciu powłokowym o kształcie paraboloidy eliptycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Szamin, Teodor
Analogia elektryczna w ocenie drgań kominów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Sawicki, Andrzej
Analiza drgań własnych uproszczonego modelu dachu pływającego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Reipert, Zbigniew
Rozwiązanie płyt metodą różnic i elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Niepostyn, Dionizy; Spychała, Andrzej
Stan graniczny płyty plastycznej z otworem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Niepostyn, Dionizy; Bąk, Grzegorz
Prostokątna płyta plastyczna obciążona impulsem ciśnienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Mitzel, Adam; Rybiański, Marek; Zubrzycki, Marian
Eksperymentalne wyznaczenie parcia dynamicznego w silosach na zboże
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Mazurkiewicz, Zbigniew; Woźnica, Krzysztof
Statyka sprężystych płyt prostokątnych podpartych punktowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Mazur, Krystyna; Śniady, Paweł
Drgania belki wywołane ruchomą masą równomiernie rozłożoną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/