Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XIX Konferencja Naukowa, 1973

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1973
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 131
poprzednie
1234567
następne

Shah, Navin; Cieszyński, Kazimierz
Kryteria optymalizacji procesu produkcji prefabrykatów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Pawłowski, Zbigniew; Winiarski, Maciej
Automatyzacja projektowania w systemie SBO przy zastosowaniu ETO
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Pałaszewski, Tadeusz
Kryteria oceny typowych rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Leśniak, Zdzisław; Grodzki, Zenon; Piaskowski, Andrzej
ASY - System automatycznego projektowania rzutów mieszkań i budynków oraz doboru optymalnego programu produkcji elementów konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Kapliński, Oleg
Próba zastosowania teorii niezawodności do oceny procesu montażu budynków prefabrykowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Kalabiński, Bolesław; Kamiński, Stanisław; Michnowski, Zygmunt
Zasady i metoda określania optymalnej wielkości frontu inwestycyjnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Braun, Kazimierz; Żaboklicki, Michał
Elektrorozgrzew betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Bielawski, Jerzy; Chrabczyński, Grzegorz; Hładyniuk, Włodzimierz
Kontrola prawidłowości projektu mieszanki betonowej w warunkach przemysłu budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Batura, Alfred
Przyspieszanie konsolidacji nawodnionego podłoża gruntowego przy użyciu pionowych drenów piaskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Zawisławska, Elżbieta
Wpływ stopnia ruchliwości atomów w mieszance betonowej na szybkość przebiegu procesu hydratacji cementu przy obróbce termicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Zając, Jerzy; Mrozowicz, Juliusz
Nowa aparatura do pomiaru wiązania zaczynów i zapraw budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Zachara, Mieczysław; Kapelko, Aleksander
"Średnia zmienność czasowa" jako kryterium jednorodności na przykładzie zaczynów cementowych z domieszkami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Wolska-Kotańska, Czesława
Wpływ popiołów lotnych na efekty cieplne w procesie hydratacji cementu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Wiśniewski, Janusz
Ochrona fundamentów budynków mieszkalnych przed agresywnym działaniem wód gruntowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Stankiewicz, Henryk; Wieczorek, Grzegorz
Inhibitory korozji a ochrona zbrojenia konstrukcji żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Sidorowicz, Jan; Chrabczyński, Grzegorz
Wpływ obróbki termicznej i cech cementu na wytrzymałość betonu w świetle analizy statystycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Rataj, Janusz; Tumiłowicz, Andrzej
Wyniki badań chemoodporności arkuszowych materiałów bitumicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Pyszniak, Józef; Kujawiński, Kazimierz
Badanie mrozoodporności betonu metodą ultradźwiękową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Próchniak, Stanisław; Woźniak, Mieczysław
Wpływ dodatku popiołu lotnego z węgla brunatnego Zagłębia Konińskiego na wodoszczelność betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Piasta, Jerzy
Metody badań ekspansji betonów z kruszywem węglanowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/