Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XIX Konferencja Naukowa, 1973

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1973
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 131
poprzednie
1234567
następne

Wąsowski, Jacek
Problemy instalacyjne w nowoczesnym budownictwie ogólnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Sadowski, Zygmunt
Problemy realizacji budowy a nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Widera, Jerzy; Cupryk, Tadeusz
Technologia wytwarzania elementów a nowoczesne systemy uprzemysłowionego budownictwa ogólnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Szudrowicz, Barbara
Kierunki prac badawczych w dziedzinie akustyki budownictwa ogólnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Płoński, Władysław
Kierunki prac badawczych w dziedzinie ciepłofizyki i mikroklimatu pomieszczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Pogorzelski, Jerzy; Korycki, Olgierd; Podlecki, Stanisław
Badania związane z rozwojem lekkich przegród w budownictwie ogólnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Przybyła, Hubert
Problemy badawcze konstrukcji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej lokalizowanych na terenach górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Cholewicki, Andrzej
Problemy badawcze sztywności przestrzennej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Nawrot, Tadeusz; Pancewicz, Zygmunt
Kierunki prac badawczych w dziedzinie konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie ogólnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Kukulski, Wojciech; Zieleniewski, Stanisław
Kierunki prac badawczych w dziedzinie konstrukcji betonowych i żelbetowych w budownictwie ogólnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Lewicki, Bohdan
Kierunki rozwoju nauki w dziedzinie konstrukcji nowoczesnego budownictwa ogólnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Orczykowski, Andrzej; Krzemieniewski, Janusz
Rozwój budownictwa ogólnego w Warszawie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Pawłowski, Zbigniew; Skrzypczak, Jerzy
Kierunki i współzależności rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i konstrukcyjnych na przykładzie zabudowy Centrum Warszawy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Lachert, Krzysztof
Postulaty architekta pod adresem techniki budowlanej we współczesnym budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Białkowski, Marek
Podstawowe zadania spółdzielczości mieszkaniowej w procesie inwestycyjnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Przewoźnik, Czesław
Model technologiczno-konstrukcyjny budownictwa ogólnego w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Wolff, Maksymilian
Zagadnienia konstrukcyjno-montażowe w wykonanych mostach sprężonych montowanych nawisowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Wasilewski, Zbigniew
Badanie wstępnych dozatorów kruszywa w otaczarkach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Tyczyński, Zbigniew
Metoda nomogramowa optymalnego doboru maszyn dla mechanizacji kompleksowej robót budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Stefański, Andrzej; Nguyen, Tham
Badanie charakteru zjawisk występujących w procesie montażu budynków wielkopłytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/