Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XIX Konferencja Naukowa, 1973

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1973
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 131
poprzednie
1234567
następne

Kwiatkowski, Józef; Nowak, Andrzej
Uwzględnienie awaryjności w procesie projektowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Kowal, Zbigniew; Kubica, Ernest; Wiśniewski, Leszek
Doświadczalna analiza nośności granicznej kratownicy o węzłach szczególnego rodzaju
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Knauff, Anna
Próba optymalizacji niektórych typów kratownic za pomocą EMC
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Kania, Józef; Cabaj, Józef
Wybrane zagadnienia statyczno-konstrukcyjne montażu kopalnianych wież wyciągowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Jankowiak, Wiesław
Próba usystematyzowania niektórych parametrów hal przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Filipowicz, Andrzej; Kleśta, Lech; Włodarczyk, Wojciech; Żółtowski, Wojciech
Wpływ transportu podwieszonego na kształtowanie układu poprzecznego hal stalowych o dużych rozpiętościach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Ciesielski, Roman; Pieronek, Mieczysław
Doświadczalne badania weryfikacyjne mostu skrzynkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Ciesielski, Roman; Gdański, Kazimierz; Kordecki, Zbigniew; Koreleski, Juliusz; Szymański, Kazimierz
Przypadek pęknięć zmęczeniowych w konstrukcji stalowego mostu drogowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Brzozowski, Tadeusz; Juszkiewicz, Jan
Siły napinające i kryteria wytrzymałości śrub sprężających
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Bródka, Jan; Kwaśniewski, Michał
Weryfikacja doświadczalna konstrukcji i obliczania pewnego typu struktury kratowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Zembrowski, Jerzy
Wskaźnik nośności złącza poziomego ceramiczno-betonowych płyt ściennych o grubej osłonie wieńca wg badań rozpoznawczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Szuchnicki, Wiesław
Nośność graniczna słupów żelbetowych o przekroju poprzecznym zmiennym liniowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Saad Nazmi, Arnout; Szulczyński, Tadeusz
Ugięcia belek żelbetowych przy obciążeniu powtarzalnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Ruppert, Jerzy; Ligęza, Wiesław
Wytrzymałość i sztywność cienkich drobnowymiarowych płyt z betonu zbrojonego ciętym drutem stalowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Runkiewicz, Leonard; Sidorowicz, Jan
Wpływ procesów nagrzewania betonu na ocenę jego wytrzymałości metodami nieniszczącymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Pogorzelski, Andrzej; Zieleniewski, Stanisław
Nośność złączy poziomych w systemie W-70 w zależności od ich parametrów wytrzymałościowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Ostapiukowa, Janina
Korozja naprężeniowa stali sprężającej w świetle badań fraktograficznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Oleśniewicz, Aleksander
Stan naprężeń i zarysowania strefy podporowej strunobetonowych dźwigarów o zmiennej wysokości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Oleszkiewicz, Sylwester; Ruppert, Jerzy; Najib, Sharifulah
Wpływ zbrojenia poprzecznego na nośność graniczną krępych słupów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Oleszkiewicz, Sylwester; Flaga, Kazimierz
Wpływ nagrzewu na wielkość dodatkowych naprężeń w elementach strunobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/