Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50015)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XIX Konferencja Naukowa, 1973

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1973
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 131
poprzednie
1234567
następne

Penkala, Barbara
Matody zapobiegania ekspansji betonów z kruszywem reaktywnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Nowakowski, Bolesław; Meuś, Władysław; Konieczny, Kazimierz; Szczepański, Tadeusz
Lekkie obudowy hal
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Matyszewski, Tomisław; Ambrożewicz, Grzegorz
Porównanie metod laboratoryjnego określania współczynnika przewodności cieplnej gipsobetonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Marcinkowski, Stefan
Spoiwo bezcementowe pyłowo-wapienno-gipsowe jako substytut cementów marek "250" i "350"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Kondratowicz, Wiesław
Gwarantowana wytrzymałość betonu produkowanego w warunkach braku kontroli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Kłosiński, Wiesław; Byczkowska, Maria
Propozycje oceny trwałości istniejących konstrukcji zbrojonych stalą
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Lisowski, Stefan; Matyjaszewska, Anna
Radiacyjna modyfikacja stwardniałych betonów drobnoziarnistych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Grabiec, Kalikst; Mroczkowski, Marek; Degler, Andrzej; Kołakowski, Jerzy; Tatar, Janusz
Lekkie betony konstrukcyjne z kruszywa glinoporytowego "Fabianów"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Ciach, Teresa D.; Penkala, Barbara; Zasuń, Henryk
Zachowanie się w betonie kruszywa z wapienia z Trawnik zawierającego aktywną krzemionkę
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Buszta, Andrzej
Uszlachetnianie kruszyw mineralnych metodą suchej klasyfikacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Braun, Kazimierz; Dąbrowski, Zbigniew
Mechaniczna aktywacja spoiwa cementowego w ultramikserze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Bieganek, Stefan; Szlachta, Janusz; Weppo, Robert
Wytrzymałość glinoporytowych betonów jamistych na spoiwie wapiennym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Aleksandrowicz, Sabina
Odporność materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych na działanie czynników atmosferycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Żółtowski, Wojciech
Propozycja wymiarowania zginanych, symetrycznych belek zespolonych stal - tworzywo sztuczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Pancewicz, Zygmunt; Nurek, Wiesław
Zastosowanie zgrzein punktowych w połączeniach klejonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Pancewicz, Zygmunt; Arciszewski, Tomasz; Johannes, Micael
Wstępna analiza konstrukcyjna szkieletu przegubowego ze stężeniami kratowymi współpracującymi ze szkieletem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Murzewski, Janusz; Sowa, Alfred
Normowe i obliczeniowe wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych wyznaczane z próby statystycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Merunowicz, Włodzimierz; Dawidowicz, Piotr
Przemieszczenia płaskich układów kratowych i ich wpływ na wymiarowanie słupów hal
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Merunowicz, Włodzimierz; Dawidowicz, Piotr
Obliczenie płaskich układów kratowych przy pomocy metody elementów skończonych na EMC Odra-1204
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973
Mendera, Zbigniew
W sprawie zasad obliczania połączeń spawanych w konstrukcjach metalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1973

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/