Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1203
poprzednie
1 ... 5051525354555657585960
następne

Siepak, Jerzy S.
Nośność graniczna stalowej powłokowej galerii otwartej pod przenośniki przy zastosowaniu sprężenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1974
Szopiński, Julian
Wpływ surowca na własności fizyko-chemiczne węgli aktywnych, otrzymanych drogą aktywacji chlorkiem cynku : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1974
Smólska, Barbara
Kształtowanie programowo-przestrzenne ośrodków rekreacyjnych wielofunkcyjnych dla wypoczynku pobytowego w strefie Karpat Polskich : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1974
Grzybowska, Wanda
Optymalizacja zawartości asfaltu AUG w procesie stabilizacji gruntów spoistych dla celów drogowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1974
Osyczka, Andrzej
Optymalizacja statyczna konstrukcji skrzynek prędkości obrabiarek skrawających przy użyciu EMC : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Bieda, Krzysztof
Klasyfikacja, kryteria oceny i ogólne zasady projektowania parkingów w osiedlach mieszkaniowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Mieszkowski, Andrzej
Badanie wpływu konstrukcji półek w aparatach pianowych na sprawność odpylania : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Róg, Stanisław
Wpływ rodzaju obróbki powierzchni ciernej bębnów hamulcowych pojazdów samochodowych na przebieg charakterystyki współpracy z okładziną cierną : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Baczyńska, Maria
Określenie rozkładu naprężeń w połączeniach gwintowanych z uwzględnieniem błędów podziałki : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Wierciński, Jacek
Badania nad zależnością pomiędzy graniczną obwodową przyczepnością przylgową a przyczepnością ślizgową ogumionego koła samochodowego na utwardzonych nawierzchniach drogowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Laszuk, Andrzej
Kinetyka wymiany masy w aparacie z oddolnie zraszanym złożem fluidalnym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Bobulska-Pacek, Irena
Strefy kotwienia w elementach strunobetonowych w świetle badań : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Böhm, Aleksander
Struktura przestrzenna dydaktyki szkoły wyższej na tle rozwoju technologii kształcenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Rudnicki, Andrzej
Stochastyczny model ruchu miejskiej komunikacji autobusowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Bodnar, Adam
Redystrybucja sił w sprężonej belce w warunkach pełzania : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Magiera, Jerzy
Badania nad możliwością zwiększenia niezawodności łożysk ślizgowych wagonów towarowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Gondek, Antoni
Pomiar natężenia przepływu metodą krzywakową : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Wyżykowski, Andrzej
Próba określenia wskaźników wartościujących gęstości urbanistyczne osiedli mieszkaniowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Gondek, Longin
Badania diagnostyczne wpływu zmiennych czynników technologicznych na poziom ciśnienia akustycznego na przykładzie wybranego zespołu szybkobieżnej tokarki pociągowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Śliwiński, Marek
Technologia i właściwości wytrzymałościowe betonu zbrojonego ciętym drutem stalowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972

poprzednie
1 ... 5051525354555657585960
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/