Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1203
poprzednie
1 ... 535455565758596061
następne

Biernacki, Janusz
Ekonometryczna metoda optymalnego kształtowania prostokątnego przekroju poprzecznego zginanej belki żelbetowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Trojanowski, Janusz
Wartości formy polskiej architektury regionalnej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Mazurkiewicz, Stanisław
Analiza własności mechanicznych poliamidów pod kątem przydatności do konstrukcji w świetle wyników badań tarlonu X-A : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Gajewski, Antoni
Pewne zagadnienia stateczności prętów i płyt o zmiennej sztywności : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Nowakowska, Zofia Helena
Kształtowanie wyposażenia i ośrodków funkcjonalnych mieszkania : określenie potrzeb człowieka dotyczących sprzętów i przestrzeni użytkowania : użytkowe parametry typowego budownictwa mieszkaniowego NT-XXVIII-3-2 : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Przybylski, Lucjan
Badania nad modernizacją konstrukcyjno-technologiczną i ulepszeniem własności użytkowych frezów do obwiedniowego frezowania uzębień : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Flaga, Kazimierz
Funkcja temperatury tężejącego betonu i jej zastosowanie do analizy procesu dojrzewania betonu w warunkach podwyższonych temperatur : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Oprzędkiewicz, Janusz
Badania nad optymalizacją geometrycznych cech konstrukcji na przykładzie optymalizacji wartości luzów uchwytów tokarskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Sobol, Jerzy
Rodzaje i maksymalne wartości niektórych błędów charakterystycznych dla czujnikowych układów pomiarowych przyjętych przy sprawdzaniu dokładności geometrycznej obrabiarek : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Bocheński, August
Warunki środowiska zwierzęcego jako podstawa projektowania pomieszczeń inwentarskich w drobnotowarowych gospodarstwach rolnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1966
Wojtowicz, Zdzisław
Próba określenia wpływu obciążenia gruntu na jego wysadzinowość : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1966
Romaniszyn, Zdzisław
Kinematyka i optymalne kształtowanie mechanizmu cięgłowego typu "Alsthom" : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1966
Szewczyk, Kazimierz
Analiza i dobór optymalnych rozwiązań wyważania ciężaru nosiwa i ciężaru wysięgnika w jednoczłonowych żurawiach wypadowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1966
Nizioł, Józef
Nieliniowe i probabilistyczne metody analizy drgań elementów konstrukcyjnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1966
Kmiecik, Mieczysław
Kryterium powstawania burzliwości przy przepływie cieczy w przewodach rurowych, rozpatrywane w oparciu o analogie elektro-hydrodynamiczne : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1966
Domin, Tadeusz
Badania nad spiekaniem menilitowych łupków bitumicznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1965
Styrylska, Teresa
Egzergia paliw stałych i ciekłych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1965
Pieczarka, Marian
Eliminacja okresowych nierówności niższego rzędu (falistości) w pomiarach R[a] profilometrami : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1965
Broniewski, Tadeusz
Impregnacja wgłębna podstawowych mineralnych materiałów budowlanych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1965
Matejski, Ryszard
Wpływ powstawania i rodzaju piany na proces odpylania w odpylaczach pianowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1965

poprzednie
1 ... 535455565758596061
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/