Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1203
poprzednie
1 ... 52535455565758596061
następne

Mierzwa, Janusz
Określanie powierzchni właściwej kruszyw oraz jej wpływ na niektóre cechy betonów drobnoziarnistych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Gołogórski, Janusz
O pewnych możliwościach rozszerzenia formalizacji treści termodynamiki fenomenologicznej przedstawionych na przykładzie z zakresu teorii roztworów gazów doskonałych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Stupnicki, Wiesław
Badania i analiza pracy zginanych bezprzekątniowych dźwigarów z betonu : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Bartkowicz, Barbara
Problemy wypoczynku codziennego w rozwiązaniach przestrzennych i lokalizacji nowych osiedli mieszkaniowych – na przykładzie Krakowa : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Lechowicz, Bronisław
Problemy konsolidacji półpłaszczyzny lepkosprężystej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Knapczyk, Józef
Optymalna synteza sferycznego mechanizmu dźwigniowo-zębatego realizującego ruch przerywany : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1970
Wacławski, Mieczysław
Analiza procesu kolmatacji utworów piaszczystych w świetle badań laboratoryjnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1970
Wielgosz, Roman
Wpływ kształtu wtrąceń niemetalicznych na powstawanie pęknięć w procesie odkształcania metali : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1970
Wolski, Bogdan Kazimierz
Statystyczne metody badań i interpretacji dokładności montażu budowli z elementów prefabrykowanych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1970
Bućko, Stefan
Analiza niektórych przypadków stateczności powłok metodą uogólnionych szeregów potęgowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1970
Piechnik, Krzysztofa
Badania nad wpływem mikroklimatu wewnętrznego na stan wilgotnościowy zewnętrznych przegród budowlanych w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności względnej powietrza : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1969
Sendyka, Bronisław
Wpływ konstrukcji układu wylotowego na osiągi i poziom głośności silników dwu- i czterosuwowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1969
Cyklis, Jerzy
Statystyczne kryteria dokładności geometrycznej i ich matematyczne programowanie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1969
Łuszczycki, Marian
Badanie wpływu parametrów konstrukcyjnych tłumika rezonatorowego na wielkość pulsacji ciśnienia w rurociągu wylotowym i na wskaźniki pracy sprężarki tłokowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1969
Wołkow, Jerzy
Problem tłumienia drgań skrętnych przez sprzęgło hydrokinetyczne : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1969
Zając, Andrzej
Wpływ gazu formującego na własności złącz zgrzewanych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1969
Dyduch, Krzysztof
Nośność zginanych belek sprężonych zarysowanych w stanie początkowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1968
Skrzypek, Jacek
Stan graniczny i pełzanie rurociągu grubościennego poddanego obciążeniom złożonym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1968
Syryjczyk, Dominik
Wpływ temperatury na udarność napawanych szyn kolejowych typu S 42 : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1968
Janowski, Zbigniew
Nośność zginanych elementów keramzytobetonowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967

poprzednie
1 ... 52535455565758596061
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/