Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXI Konferencja Naukowa, 1985

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1985
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 180
poprzednie
23456789
następne

Ulańska, Danuta
Wyniki badań stanu zarysowania i ugięcia żelbetowych tarcz wspornikowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Tkaczyk, Stanisław
Wpływ warunków podparcia na odkształcenia w formującym się przegubie plastycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Szechiński, Mariusz
Badania ugięć długotrwałych belek żelbetowych pracujących w fazie I
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Nowakowski, Andrzej Bohdan
Nośność słupów uzwojonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kubiak, Janusz
Badanie płyt żelbetowych, obciążonych długotrwale
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kosińska, Anna
Metoda analogii belkowej w zastosowaniu do oceny nośności mimośrodowego przebicia płyt
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kmita, Andrzej; Łodo, Aleksy; Persona, Marian
Badania strunobetonowych dźwigarów skrzynkowych o rozpiętości 18,0 m
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Jasieńko, Jerzy; Olejnik, Andrzej; Pyszniak, Józef
Współpraca zbrojenia doklejonego ze wzmocnionymi elementami żelbetowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Januszkiewicz, Andrzej
Wpływ sił poprzecznych na ugięcia zginanych belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Grabiec, Kalikst; Witkowski, Zygmunt
Żelbetowe słupy symetrycznie zbrojone z małym mimośrodem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Goszczyński, Stefan; Mucha, Jarosław
Wpływ intensywności zbrojenia na stany graniczne płyt żelbetowych projektowanych metodami teorii plastyczności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Goszczyński, Stefan; Geromin, Barbara; Mucha, Jarosław; Ziembińska, Lidia
Komputerowa analiza ugięć belki żelbetowej w funkcji losowej historii obciążenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Pawlica, Jerzy
Ugięcie zginanych elementów drewniano-żelbetowych pod obciążeniem długotrwałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Furtak, Kazimierz
Wpływ warunków dojrzewania oraz parametrów cyklu obciążenia na stan zarysowania belek żelbetowych poddanych obciążeniom zmiennym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Destrebecq, Jean Francois; Dyduch, Krzysztof
Rozwój rys i odkształceń w belkach żelbetowych przy obciążeniu długotrwałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria
Analiza wytężenia zginanego przekroju częściowo sprężonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Styś, Dariusz
Statyczny i energetyczny parametr pękania betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Pędziwiatr, Janusz
Obliczanie szerokości rozwarcia rysy z wykorzystaniem związków przyczepności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Onysyk, Jerzy
Wpływ korelacji parametrów losowych betonu na kształtowanie się naprężeń w elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kłapoć, Mikołaj; Korentz, Jacek; Parus, Ryszard
Wpływ bardzo niskich temperatur na rysoodporność i odkształcalność elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985

poprzednie
23456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/