Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXI Konferencja Naukowa, 1985

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1985
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 180
poprzednie
12345678
następne

Gil, Marian
Niezawodność maszyn budowlanych w warunkach pracy I, II, III-zmianowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Głowacz, Łucjan; Kołton, Adam
Zastosowanie sieci alternatywno-koniunkcyjnych do robót rewaloryzacyjnych w obiektach zabytkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Dylewski, Jerzy
Planowanie pracy betonowni w poligonowych zakładach prefabrykacji budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Dachowski, Ryszard; Jarczyński, Aleksander
Metoda wyznaczania optymalnych okresów międzynaprawczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Czapliński, Kazimierz; Zwierzchowska, Zofia
Wybrane kryteria oceny zagospodarowania przestrzennego zakładów produkcji elementów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Cyunel, Bogdan; Konopka, Roman
Metody synchronizacji złożonych procesów produkcyjnych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Cyunel, Bogdan; Banach-Paszkiewicz, Halina
Modele optymalizacji produkcji budowlano-drogowej przy zmiennej strukturze robót
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Bołtryk, Michał
Wykorzystanie niskoczęstotliwościowych parametrów drgań w przemysłowej technologii betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Błochowiak, Zbigniew; Kaliski, Jerzy
Metoda badania efektywności produkcji budowlanej w przedsiębiorstwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Banyś, Kazimierz; Maksimowicz, Andrzej
Wpływ stanu powierzchni prętów i elektrod na przebieg procesu zgrzewania siatek zbrojeniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Żurański, Jerzy Antoni; Sobolewski, Andrzej
Podstawy klimatyczne i probabilistyczne projektu normy "Obciążenie temperaturą"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Woźniak, Mieczysław
Promieniowanie naturalne betonów z dodatkiem popiołów lotnych z węgla brunatnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Smoleń, Tadeusz; Wyrwał, Jerzy
Wpływ temperatury na zmiany wilgotności w płytach betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Matczuk, Zbigniew
Metoda badania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Łakomy, Tomasz; Śliwińska, Elżbieta; Śliwowski, Lech
Promieniowanie cieplne a komfort cieplny ludzi w pomieszczeniach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kisilewicz, Tomasz
Zasady kształtowania modelu symulacyjnego biernych systemów słonecznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Ickiewicz, Irena; Pogorzelski, Jerzy A.
Model termiczny określania głębokości przemarzania gruntów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Dylla, Andrzej
Analiza wpływu przegrody dowiązującej na stan termiczny ściany zewnętrznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Duc, Edward
Wpływ kształtu pręta stalowego chronionego izolacją na szybkość nagrzewania w warunkach działania pożaru
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Żygadło, Maria; Piasta, Zdzisław; Paciej, Danuta
Szybka metoda oznaczania mrozoodporności ceramiki budowlanej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej i regresji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/