Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXI Konferencja Naukowa, 1985

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1985
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 180
poprzednie
123456789
następne

Stawiski, Bohdan
Zastosowanie ultradźwiękowych głowic stożkowych do badania betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Novotný, Jaroslav; Kolář, Karel; Bažantová, Zdenka
Speciální rychlovazné vysokopevností cementy - vlastnosti, příklady použití
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Matkowski, Zygmunt; Pawlonka, Andrzej; Pyszniak, Józef
Badania wilgotności betonu kompleksową metodą neutronową dielektryczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kuźnicki, Bogdan; Swat, Marek
Zmienność korelacji R-L dla młodego betonu naparzanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Klin, Stanisław
Badanie wytrzymałości gipsu budowlanego na rozciąganie różnymi metodami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Jarmontowicz, Alina; Szymański, Edward
Wpływ mikrostruktury zaczynu na wytrzymałość betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Borowy, Andrzej; Pogorzelski, Jerzy A.
Określenie zastępczych cech cieplnych betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Mierzwa, Janusz
Właściwości reologiczne zaczynu cementowego jako podstawa kształtowania parametrów iniekcji w kablobetonie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Lewowicki, Stanisław; Łakomski, Jerzy
Wykorzystanie techniki planowania eksperymentu do badania właściwości keramzytobetonów izolacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kucharska, Leokadia; Moczko, Marta
Synteza i właściwości materiałów gipsowych z dwuwodnego siarczanu wapnia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Ostrowski, Czesław; Frychel, Janina; Olszewski, Edward; Owczarek, Krystian; Wesołowski, Marek
Samopoziomujące i szybkotwardniejące zaprawy gipsowo-krzemianowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Deja, Jan; Loręcki, Jerzy; Małolepszy, Jan
Barwne masy tynkarskie żużlowo-polimerowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Bodnar, Maria; Broniewski, Tadeusz
Mechanizm kształtowania trwałości kamienia przez impregnację polimerami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Bobkiewicz, Helena; Pogorzelski, Jerzy A.
Badania nad technologią natryskowych, bezazbestowych mas ogniochronnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Zamorowski, Wiesław
Wpływ wilgotności środowiska oraz zawartości wody zarobowej w betonie na rozwój naprężeń skurczowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Sąsiadek, Stanisław
Analiza udziału makrostruktury betonu i drutobetonu w badaniach wytrzymałości na ściskanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Rawicki, Zygmunt
Odkształcalność betonów z dodatkiem bentonitu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Pidek, Wiktor A.
Wytrzymałość betonu z kruszywa powtórnie użytego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Młodecki, Jarosław
Abiesod 84 - nowy dodatek napowietrzający do betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Matyszewski, Tomisław; Bania, Andrzej; Mickiewicz, Danuta
Właściwości betonów piaskowych z mikrowypełniaczem w postaci mikrosfer
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/