Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXI Konferencja Naukowa, 1985

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1985
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 180
poprzednie
1 ... 3456789
następne

Flaga, Kazimierz; Wilczyński, Tadeusz
Wpływ zbrojenia przypowierzchniowego na rysoodporność skurczową w betonowych elementach masywnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Elagamy, Ali; Łodo, Aleksy
Prestress loss calculation in pretensioned prestressed concrete members
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Borcz, Augustyn; Wawrzyniak, Andrzej
Metoda obliczania tarcz żelbetowych z rysami i obszarami deformacji plastycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Borcz, Augustyn; Tomczak, Tadeusz
Nośność zginanych elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Bobulska-Pacek, Irena; Parzniewski, Zbigniew
Odkształcalność rozciąganych elementów kablo-betonowych w temperaturach kriogenicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Biliszczuk, Jan
Odkształceniowe prawo pękania betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Trnka, Michael
Exploitation of influence lines for determination of dynamic loading of the structure
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Umiński, Stanisław; Chróścielewski, Jacek; Cywiński, Zbigniew; Kreja, Ireneusz
Analiza rozkładu reakcji na obrzeżach zamknięcia suchego doku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Świerczek, Marian
Konstrukcja na podłożu sprężystym, jednostronnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Sułocki, Jerzy
Fundamenty pierścieniowe (kołowe) obiektów wieżowych na warstwie sprężystej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Radziecki, Andrzej; Weseli, Jerzy; Zapała, Edward
Analiza wytężenia kopuły wielkiego pieca
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Pogorzelska, Joanna
Współczynnik materiałowy w normie PN-81/B-03020
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Podhorecki, Adam; Podhorecka, Anna
Metoda skończonych elementów czasoprzestrzennych w zagadnieniach geometrycznie nieliniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Paszke, Waldemar; Żukowski, Stanisław
Algorytm automatycznej analizy stanów granicznych płaskich układów prętowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Paluch, Marian; Radoń, Jan
Nieliniowa analiza dynamiczna warstwy sprężystej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Paczkowski, Wiesław
Warunki równowagi w strukturach poddanych działaniu wpływów losowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Obrębski, Jan B.
Algorytm numeryczny obliczania układów zbudowanych z prętów cienkościennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Niczyj, Janusz
Wyznaczanie gęstości widmowej mocy przemieszczeń mostu drogowego obciążonego pojazdem samochodowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Mirski, Jarosław
Analiza geometryczna i statyczna pewnej rodziny dwuwarstwowych kopuł prętowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Mikulski, Tomasz; Szymczak, Czesław
Optymalne kształtowanie płyt kołowych w osiowo-symetrycznym stanie obciążeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985

poprzednie
1 ... 3456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/