Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXI Konferencja Naukowa, 1985

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1985
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 180
poprzednie
123456789
następne

Król, Mieczysław
Oddziaływanie długotrwałych i trwałych nacisków technologicznych na wytrzymałość naparzonego betonu piaskowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Karyś, Jerzy; Wiśniewski, Janusz
Zastosowanie betonu cementowego w wodach o cechach agresywności siarczanowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Hoła, Jerzy; Moczko, Andrzej; Stus, Ryszard
Wpływ uziarnienia kruszywa na przebieg niszczenia betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Bielawski, Jerzy; Koper, Waldemar; Koper, Włodzimierz
Wpływ kształtu i wielkości elementów próbnych na wartość pomierzoną współczynnika sprężystości Eb betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Bielawski, Czesław
Wytrzymałość zapraw cementowych i betonu w trójosiowym stanie naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Ziółko, Jerzy
Wnioski konstrukcyjne z analizy uszkodzeń korozyjnych zbiorników stalowych na ciecze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Weiss, Stanisław; Śliwińska, Jolanta
Nośność nadkrytyczna słupów skrzynkowych ściskanych na dwukierunkowym mimośrodzie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Szelendak, Jerzy
Wykorzystanie podatności węzłów przy racjonalnym kształtowaniu ram
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Sturzbecher, Krzysztof
Wnioski z badań odporności na kruche pękanie stali St3M jako materiału do budowy mostów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Pancewicz, Zygmunt; Kleśta, Lech; Żółtowski, Wojciech
Analiza wytrzymałości klejonych połączeń stali i tworzywa sztucznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Murzewski, Janusz
Wymagania niezawodności a stany graniczne konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Merunowicz, Włodzimierz; Miłaczewski, Krzysztof
Obliczanie nośności blach fałdowych. Weryfikacja doświadczalna pewnej metody
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Mendera, Zbigniew
Porównanie krzywych wyboczenia według norm zagranicznych i nowych propozycji polskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Matysiak, Antoni; Porębski, Wojciech
Asymetria przekroju metalowych belek sprężonych za pomocą naciągu cięgien i ściskanych wkładek
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Martini, Leszek
Zamierzone imperfekcje projektowe słupów kratowych dla linii elektroenergetycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Łubiński, Mieczysław; Giżejowski, Marian
Badania doświadczalne zwichrzenia stalowych belek ciągłych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Łanik, Mirosława; Szymczak, Czesław
Optymalizacja belki zbrojonej obciążonej statycznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kubissa, Jacek
Anizotropia odkształceniowa stali St3
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kłapoć, Mikołaj; Krzeszewski, Waldemar
Propozycje nowych rozwiązań konstrukcji kominów przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kania, Józef; Mądry, Dawid
Badania wpływu promienia zaokrąglenia pasa ściskanego belki cienkościennej o przekroju trapezowym na jej nośność
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/