Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47821)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22618)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 21867
poprzednie
1 ... 10671068106910701071107210731074107510761077 ... 1094
następne

Muc, Aleksander
Stateczność podwójnie zakrzywionych powłok kompozytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1990
ISSN: 0035-9408
Dollar, Anna ; Kordas, Zdzisława
Poszukiwanie niejednorodności plastycznej materiału dla całkowicie uplastycznionych cylindrów kołowych, poddanych działaniu obciążeń złożonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1990
Olszowski, Bogdan
Płaskie drgania swobodnie niepodpartych pierścieni kołowych. Część 2, formy drgań własnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1990
Olszowski, Bogdan
Płaskie drgania swobodnie niepodpartych pierścieni kołowych. Część 3, Formy jednoczęstościowych drgań swobodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1990
Barański, Feliks; Musiałek, Jan
Biparabolic problem for the curvilinear trapezium
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Matematyka – Fizyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1990
Kounadis, A. N.; Mahrenholtz, O.; Bogacz, R.
Nonlinear dynamic stability of a simple floating bridge model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ingenieur-Archiv
Data wydania: 1990
Böhm, Aleksander
Genius loci
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kraków : magazyn kulturalny
Data wydania: 1990
Brzoskwinia, Waldemar; Wielgus, Krzysztof
Forty pancerne Twierdzy Przemyśl
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spotkania z Zabytkami / Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków.
Data wydania: 1990
Pytko, Stanisław; Polak, Adam
Nowoczesne tendencje w smarowaniu silników spalinowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Tribologia
Data wydania: 1990
Szlachta, Zygmunt
Badanie spalania w silniku wysokoprężnym zawiesin sadzy w oleju napędowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Combustion Engines = Silniki Spalinowe
Data wydania: 1990
Barański, Andrzej; Kowalski, Piotr; Czuba, Władysław
Monoazafenotiazyny - synteza i własności chemiczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Chemiczne
Data wydania: 1990
Skrzyszowski, Zbigniew
Lepkosprężysty model uszczelki połączenia kołnierzowego z kołnierzami stałymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1990
ISSN: 1897-6328
Kozioł, Ryszard; Mrozek, Zbigniew
Process automation of hot rolling plate mill
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelling Simulation & Control. B
Data wydania: 1990
Anderson, M. W.; Sulikowski, B.; Barrie, P. J.; Klinowski, J.
In situ solid-state NMR studies of the catalytic conversion of methanol on the molecular sieve SAPO-34
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Physical Chemistry
Data wydania: 1990
Gawlik, Józef
Prognozowanie wartości wskaźników ściernego zużycia w strefie kontaktu współpracującej pary (na przykładzie pary: ostrze-materiał obrabiany)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Data wydania: 1990
Ryś, Jan
Konstrukcja i obliczanie hydraulicznych śrub złącznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1990
ISSN: 1897-6328
Szota, Przemysława
Badanie wyników pomiaru przesunięć pionowych punktów położonych na ziemnej zaporze wodnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa
Data wydania: 1990
Flaga, Kazimierz
Projektowanie zbrojenia przeciwskurczowego przy powierzchniowych naprawach elementów betonowych w mostownictwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1990
Książyński, Krzysztof; Nachlik, Elżbieta
Dyskretny model infiltracji i odpływu podziemnego dla zlewni górskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Hydrotechniki
Data wydania: 1990
Bogacz, R.
Dynamic contact problem with friction by the use of the space-time element method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik : ZAMM
Data wydania: 1990

poprzednie
1 ... 10671068106910701071107210731074107510761077 ... 1094
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/