Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47649)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21863)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 21750
poprzednie
1 ... 10711072107310741075107610771078107910801081 ... 1088
następne

Bieniasz, Lesław K.
The potential-step method theory for a linked mechanism involving an adsorption step, a charge-transfer step and diffusion, in the case of very low coverages of the intermediate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Electroanalytical Chemistry
Data wydania: 1985
ISSN: 0022-0728
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Krzyś, Wiesław; Muc, Aleksander
Analiza pewnego rozwiązania równań Timoszenki dla powłok cylindrycznych obciążonych siłą poprzeczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1985
ISSN: 1425-8390
Muc, Aleksander
Basic equations of symmetric elastic-plastic deformations of an incomplete toroidal shell
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1985
ISSN: 0079-3701
Kzhys, V.; Muc, A.
Axisymmetric contact interaction of a cylindrical shell with an elastic or rigid housing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Strength of Materials
Data wydania: 1985
ISSN: 1573-9325
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mikuła, Janusz; Malec, Jerzy; Zając, Andrzej
Problematyka badań pęknięć zimnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review
Data wydania: 1985
ISSN: 0033-2364
Dąbrowska, Barbara
Ocena rozpuszczalności wybranych halogenowęglowodorów w ciekłym azocie, tlenie, argonie i metanie metodą Prestona-Prausnitza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1985
ISSN: 0009-4919
Wojtaszek, Zdzisław; Dąbrowska, Barbara
Rozpuszczalność zestalonych halogenowęglowodorów w ciekłym tlenie. Ocena rozpuszczalności metodą Prestona-Prausnitza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1985
ISSN: 0009-4919
Sadowska, Ewa
Architektura drewniana na Woli Justowskiej w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1985
ISSN: 0137-5911
Balcerzak, Wojciech; Dankiewicz-Wisz, Aleksandra
Główne źródła zanieczyszczeń rejonu rzeki Wisłok
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1985
ISSN: 0016-5352
Sadowska, Ewa
Kapliczka św. Jana Nepomucena w Uhrze w województwie chełmskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1985
ISSN: 0137-5911
Bargiela, A.
An algorithm for observability determination in water-system state estimation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: IEE Proceedings. Part D, Control Theory and Applications
Data wydania: 1985
ISSN: 0143-7054
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Białkiewicz, Andrzej
Przyczynek do biografii Bogdana Tretera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Zabytków
Data wydania: 1985
ISSN: 0029-8247
Żychowska, Maria Jolanta
Ze studiów nad krakowską architekturą lat 1900-1939
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 1985
ISSN: 0079-3450
Mazur, Wanda; Lisak, Janusz; Paluszkiewicz, Tadeusz
Przemiany fazowe w kriogenicznych stalach niklowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna
Data wydania: 1985
ISSN: 0137-3854
Drabowski, Mieczysław; Błażejewski, Krzysztof; Misztal, Włodzimierz
Jednostka pamięci minidysketkowej typu ED501
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn Techniczno-Informacyjny / Zrzeszenie Producentów Środków Informatyki, Automatyki i Aparatury Pomiarowej "Mera"
Data wydania: 1985
ISSN: 0239-6645
Mrozek, Zbigniew
Wielomikroprocesorowe układy sterowania ramieniem robota przemysłowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław. Conferences
Data wydania: 1985
Demkowicz, L.; Oden, J. T.
On an h-type mesh refinement strategy based on a minimization of interpolation error
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
Data wydania: 1985
Bryś, H.
Zur Bestimmung des Einflusses der Horizontalrefraktion bei optischen Alignements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vermessungstechnik
Data wydania: 1985
Mrozek, B.; Mrozek, Z.
Aproksymacja charakterystyk magnesowania silnika z zastosowaniem wielomianowej funkcji sklejanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
Data wydania: 1985
Chmielowski, Wojciech
Koncepcja współpracy zbiornika alimentacyjnego z ujęciami wody na przykładzie aglomeracji krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1985

poprzednie
1 ... 10711072107310741075107610771078107910801081 ... 1088
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/