Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47649)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21863)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 21750
poprzednie
1 ... 10721073107410751076107710781079108010811082 ... 1088
następne

Pielichowski, Jan; Popielarz, Roman; Chrząszcz, Ryszard
A novel synthesis of N-vinylcarbazoles: reaction conditions and mechanism of the side reaction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymer Science. Polymer Letters Edition
Data wydania: 1985
Chmielowski, Wojciech
Intensyfikacja stopnia wykorzystania zasobów zlewni rzecznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1985
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Wartości inspiracji twórczych nowych prądów architektury współczesnej. Tradycja i jej rola w kreowaniu przestrzeni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 1984
ISSN: 0079-3450
Żakowska, Lidia
Wyobraźnia przestrzenna jako kryterium przydatności do zawodu inżyniera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Kształcenia w Wyższych Szkołach Technicznych
Data wydania: 1984
ISSN: 0239-8338
Bochenek, Bogdan; Gajewski, Antoni
Jednomodalna i dwumodalna optymalizacja ściskanych prętów drgających
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1984
ISSN: 0079-3701
Foryś, Anna; Gajewski, Antoni
Analiza i optymalizacja układu prętowego o zmiennych przekrojach w warunkach rezonansu wewnętrznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1984
ISSN: 0035-9408
Gajewski, Antoni; Sabik, Tadeusz
Optymalne kształtowanie swobodnie podpartej belki obciążonej siłami zewnętrznymi i ciężarem własnym w warunkach pełzania ustalonego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1984
ISSN: 1425-8390
Bieniasz, L.
Influence of diffusion coefficient ratio DO/DR on potential-step chronoamperometric and linear voltammetric current at stationary planar electrodes in the case of a pseudo-first-order EC catalytic reaction scheme
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Electroanalytical Chemistry
Data wydania: 1984
ISSN: 0022-0728
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz
Analityczno-empiryczne kryterium filtracji ciśnieniowej i odśrodkowej zawiesiny poflotacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne
Data wydania: 1984
ISSN: 0035-9696
Szefer, G.; Demkowicz, L.
Optimal design of von Karman plates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Structural Mechanics
Data wydania: 1984
ISSN: 0360-1218
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dąbrowski, Wojciech
A method of calculating the concentration of deposit around an injection well
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Water Research
Data wydania: 1984
ISSN: 0043-1354
Petelenz, Marcin
Projektować dla regionu – poszukiwanie metod (część III)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1984
ISSN: 0324-8674
Petelenz, Marcin
Projektować dla regionu – poszukiwanie metod (część II)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1984
ISSN: 0324-8674
Dabrowska, Barbara
The solubility of selected halogen hydrocarbons in liquid nitrogen at 77.4 K
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cryogenics
Data wydania: 1984
ISSN: 1879-2235
Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz
Analityczno-empiryczne kryterium filtracji ciśnieniowej i odśrodkowej zawiesiny poflotacyjnych odpadów rud cynku i ołowiu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Górnictwa
Data wydania: 1984
ISSN: 0004-0754
Anielak, Anna
Fizyko-chemiczne odbarwianie ściekówe przemysłu włókienniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Ochrony Środowiska
Data wydania: 1984
ISSN: 0324-8461
Młynarski, Franciszek; Balcerzak, Wojciech; Łopata, Stanisław; Taler, Jan; Zymon, Wiesław; Ortyl, Jan
Wykorzystanie wód termalnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 1984
Balcerzak, Wojciech
Wyznaczanie równań kinetycznych reakcji elekrochemicznego rozkładu fenolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Ochrony Środowiska
Data wydania: 1984
ISSN: 0324-8461
Kuranowski, Aleksander
Wyniki badań przekładni kierowniczych wyposażonych w hydrauliczne układy wspomagające
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Auto Technika Motoryzacyjna : organ Sekcji Samochodowej SIMP
Data wydania: 1984
ISSN: 0239-6440
Kuranowski, Aleksander
Charakterystyki przekładni kierowniczej z hydraulicznym wspomaganiem wyznaczone teoretycznie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Auto Technika Motoryzacyjna : organ Sekcji Samochodowej SIMP
Data wydania: 1984
ISSN: 0239-6440

poprzednie
1 ... 10721073107410751076107710781079108010811082 ... 1088
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/